Täysistunnon pöytäkirja 53/2009 vp

PTK 53/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

53. PERJANTAINA 15. TOUKOKUUTA 2009

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (13.00—13.27).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 54 edustajaa:

 • Janina Andersson /vihr
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Juha Hakola /kok
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Anne Holmlund /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Harri Jaskari /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Timo Kaunisto /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Jari Koskinen /kok
 • Johannes Koskinen /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Jari Larikka /kok
 • Eero Lehti /kok
 • Mika Lintilä /kesk
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Pentti Oinonen /ps
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Petteri Orpo /kok
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Klaus Pentti /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Minna Sirnö /vas
 • Timo Soini /ps
 • Satu Taiveaho /sd
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Kari Uotila /vas
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk
 • Raija Vahasalo /kok
 • Unto Valpas /vas
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Henna Virkkunen /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Paavo Väyrynen /kesk
 • Tuula Väätäinen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

15.5. edustajat

 • Juha Hakola /kok
 • Anne Holmlund /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Henna Virkkunen /kok

17.—19.5. edustaja

 • Pertti Salolainen /kok

18. ja 19.5. edustaja

 • Leena Harkimo /kok

19. ja 20.5. edustajat

 • Reijo Kallio /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Olli Nepponen /kok
 • Reijo Paajanen /kok
 • Kari Rajamäki /sd
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Minna Sirnö /vas
 • Henna Virkkunen /kok

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

15.5. edustaja

 • Hannakaisa Heikkinen /kesk

__________

Hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies:

Tasavallan presidentti on tänään 15.5.2009 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 69—75/2009 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 294, 295, 299—301, 304—307, 309—312, 314, 316, 318, 320—324, 327—329, 332, 344, 369/2009 vp.

__________

Kertomukset

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan pankkivaltuusto on 17.4.2009 antanut eduskunnalle kertomuksensa vuodelta 2008 (K 10/2009 vp).

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Perustuslakivaliokunnan täydennysvaali

Vaaleja

Ensimmäinen varapuhemies:

Totean, että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti perustuslakivaliokunnan jäseneksi ed. Heli Järvisen ja varajäseneksi ed. Ville Niinistön.

2) Hallituksen esitys laiksi rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 198/2008 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 5/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 12.5.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 51/2/2009

Keskustelussa on ed. Päivi Räsänen ed. Raimo Vistbackan kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Ensimmäinen varapuhemies:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen äänin

jaa 108, ei 29, tyhjiä 1; poissa 61.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain 49 ja 82 c §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 55/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 7/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Täällä on liian paljon hälyä, kun otetaan huomioon, että käsittelemme lakiehdotuksia. Tarpeettomat kokoukset tämän salin ulkopuolelle, ja muut ovat hiljaa!

__________

4) Hallituksen esitys laiksi kuvaohjelmien tarkastamisesta annetun lain muuttami- sesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 14/2009 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 3/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laiksi toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 227/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 12/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelu

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 54/14/2009

6) Hallituksen esitys lasten suojelua koskevan Haagin yleissopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 218/2008 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 7/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 19.5.2009 pidettävään täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys laeiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 50/2009 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 5/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 19.5.2009 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 19.5.2009 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.27.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​