Täysistunnon pöytäkirja 53/2010 vp

PTK 53/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

53. KESKIVIIKKONA 19. TOUKOKUUTA 2010

Puhetta johtivat toinen varapuhemies Tarja Filatov (14.01—15.58 ja 17.58—19.58) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (15.58—17.58 ja 19.58—20.39).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 49 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Matti Ahde /sd
 • Janina Andersson /vihr (e)
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Juha Hakola /kok
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Anna-Maja Henriksson /r
 • Rakel Hiltunen /sd (s)
 • Sinikka Hurskainen /sd (e)
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Bjarne Kallis /kd (e)
 • Saara Karhu /sd (s)
 • Arja Karhuvaara /kok (s)
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd (e)
 • Merja Kyllönen /vas (s)
 • Lauri Kähkönen /sd (e)
 • Kari Kärkkäinen /kd (s)
 • Jaakko Laakso /vas (e)
 • Reijo Laitinen /sd
 • Jari Larikka /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Hannes Manninen /kesk (e)
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Lauri Oinonen /kesk (e)
 • Kirsi Ojansuu /vihr (e)
 • Heikki A. Ollila /kok (e)
 • Petteri Orpo /kok (e)
 • Reijo Paajanen /kok (e)
 • Markku Pakkanen /kesk (s)
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk (e)
 • Kari Rajamäki /sd (e)
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Markku Rossi /kesk (e)
 • Tero Rönni /sd (s)
 • Matti Saarinen /sd (e)
 • Petri Salo /kok (e)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Jouko Skinnari /sd (e)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Pertti Virtanen /ps
 • Paavo Väyrynen /kesk (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 6 edustajaa:

 • Pertti Virtanen /ps (14.37)
 • Suvi Lindén /kok (14.40)
 • Antti Kaikkonen /kesk (15.00)
 • Juha Hakola /kok (16.59)
 • Bjarne Kallis /kd (19.17)
 • Sampsa Kataja /kok (20.07)

__________

Toimenpidealoitteet

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto on 18.5.2010 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 18—34/2010 vp.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Valtioneuvoston selonteko kulttuurin tulevaisuudesta

Lähetekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 4/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään valtioneuvoston selonteko 4.

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan, jolle tulevaisuusvaliokunnan on annettava lausunto.

Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallinin esittelypuheenvuoron jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jolloin ryhmäpuheenvuorot saavat kestää enintään 7 minuuttia ja muut etukäteen varatut puheenvuorot enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle tulevaisuusvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 240/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 5/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 55/4/2010

3) Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 10 c §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 19/2010 vp (Tarja Tallqvist /kd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

4) Laki tieliikennelain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 32/2010 vp (Janne Seurujärvi /kesk ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys laiksi kirkkolain 16 luvun ja 25 luvun 12 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 19/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 6/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 20.5.2010 pidettävään täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys laeiksi yhdistyslain, tilintarkastuslain 57 §:n ja puoluelain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 267/2009 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 8/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 20.5.2010 pidettävään täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys laiksi taksiliikennelain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 32/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 6/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 20.5.2010 pidettävään täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 48/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 7/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 20.5.2010 pidettävään täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laiksi asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 32 ja 34 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 23/2010 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 7/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 20.5.2010 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 20.5.2010 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 20.39.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​