Täysistunnon pöytäkirja 53/2011 vp

PTK 53/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

53. PERJANTAINA 14. LOKAKUUTA 2011

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (13.08—13.17).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 27 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Paavo Arhinmäki /vas (e)
 • Tuija Brax /vihr
 • Tarja Filatov /sd (e)
 • Christina Gestrin /r
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Anna-Maja Henriksson /r
 • Mikael Jungner /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Mika Kari /sd (s)
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Silvia Modig /vas (s)
 • Lasse Männistö /kok
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Leena Rauhala /kd (s)
 • Markku Rossi /kesk
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Kimmo Sasi /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Alexander Stubb /kok
 • Astrid Thors /r
 • Raija Vahasalo /kok (e)
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Henna Virkkunen /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Tasavallan presidentti on tänään 14.10.2011 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 76—90/2011 vp, joista hallituksen esitys 78 on esitys vuoden 2011 kolmannen lisätalousarvioesityksen täydentämisestä.

Lisätalousarvioesityksen johdosta tehtävät talousarvioaloitteet on jätettävä keskuskansliaan viimeistään 18.10.2011 kello 12.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 76, 77, 80, 85—87, 90, 91, 93, 116/2011 vp.

__________

Toimielinten jäsenet

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta hallintovaliokunnan varajäsenyydestä Sanna Lauslahti ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan varajäsenyydestä Sinuhe Wallinheimo.

Pertti Hemmilä pyytää vapautusta Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan jäsenyydestä.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostuttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Täydennysvaalit toimitetaan ensi tiistaina 18.10.2011 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina kello 11.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Suuren valiokunnan täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies Eero Heinäluoma:

Totean, että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti suuren valiokunnan varajäseneksi Mikael Jungnerin.

2) Laki yliopistolain 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 7/2011 vp (Pentti Kettunen /ps ym.)

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Keskustelussa on Pentti Kettunen ehdottanut, että asia pannaan pöydälle ensi tiistaina 18.10.2011 pidettävään täysistuntoon.

Selonteko hyväksyttiin.

Pentti Kettusen ehdotus hyväksyttiin ja asia pantiin pöydälle 18.10.2011 pidettävään täysistuntoon.

3) Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 8/2011 vp (Esko Kiviranta /kesk)

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

4) Lepäämässä oleva ehdotus Suomen perustuslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Lepäämässä oleva lakiehdotus  LJL 3/2011 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 3/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 19.10.2011 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 18.10.2011 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.17.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​