Täysistunnon pöytäkirja 53/2013 vp

PTK 53/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

53. TORSTAINA 16. TOUKOKUUTA 2013

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (16.00—18.06), ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (18.06—19.59) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (19.59—20.39).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 33 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Paavo Arhinmäki /vas (e)
 • Thomas Blomqvist /r (s)
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (p)
 • Satu Haapanen /vihr (e)
 • Jussi Halla-aho /ps
 • James Hirvisaari /ps
 • Anne Holmlund /kok
 • Lauri Ihalainen /sd
 • Harri Jaskari /kok (e)
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Antti Kaikkonen /kesk (e)
 • Pia Kauma /kok (e)
 • Mari Kiviniemi /kesk (e)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd (e)
 • Esko Kurvinen /kok (e)
 • Suna Kymäläinen /sd (s)
 • Eero Lehti /kok
 • Antti Lindtman /sd
 • Päivi Lipponen /sd (e)
 • Silvia Modig /vas (s)
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Mika Niikko /ps (e)
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Sari Palm /kd (e)
 • Leena Rauhala /kd (s)
 • Janne Sankelo /kok (e)
 • Alexander Stubb /kok
 • Jani Toivola /vihr
 • Tapani Tölli /kesk (e)
 • Anu Urpalainen /kok (e)
 • Henna Virkkunen /kok (e)
 • Tuula Väätäinen /sd (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Miapetra Kumpula-Natri /sd (16.50)
 • Anu Urpalainen /kok (16.55)
 • Henna Virkkunen /kok (17.38)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Eduskunnan pankkivaltuutettujen täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies Eero Heinäluoma:

Totean, että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti eduskunnan pankkivaltuuston jäseneksi edustaja Juha Sipilän.

3) Pääministerin ilmoitus sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen etenemisestä

Keskustelu

Pääministerin ilmoitus  PI 2/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt annetaan pääministerin ilmoitus sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen etenemisestä.

Pääministerin puheenvuoron jälkeen pidettävät ryhmäpuheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia. Sen jälkeen myönnän harkintani mukaan enintään 2 minuutin mittaisia puheenvuoroja, jotka varataan V-painiketta käyttäen. Keskustelu aloitetaan kuitenkin debatinomaisesti 1 minuutin puheenvuoroilla.

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 2 luvun 16 §:n sekä kirjanpitolain 2 luvun ja 8 luvun 4 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 24/2013 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 4/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aravalainojen lainaehtojen määräaikaisesta muuttamisesta eräissä tapauksissa annetun lain ja aravarajoituslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 42/2013 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 3/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Laki käräjäoikeuslain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 12/2013 vp (Raija Vahasalo /kok ym.)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

7) Laki vakuutussopimuslain 10 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 18/2013 vp (Anna Kontula /vas)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 21/2013 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 2/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 17.5.2013 pidettävään täysistuntoon.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 17.5.2013 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 20.39.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen