Täysistunnon pöytäkirja 53/2014 vp

PTK 53/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

53. PERJANTAINA 16. TOUKOKUUTA 2014

Puhetta johti toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (13.00—13.34).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 27 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk (s)
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (e)
 • Susanna Huovinen /sd
 • Risto Kalliorinne /vas
 • Martti Korhonen /vas (e)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Merja Kyllönen /vas
 • Annika Lapintie /vas
 • Markus Lohi /kesk
 • Riitta Myller /sd
 • Outi Mäkelä /kok
 • Lasse Männistö /kok
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Pentti Oinonen /ps
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (s)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Alexander Stubb /kok
 • Katja Taimela /sd (s)
 • Jani Toivola /vihr
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Henna Virkkunen /kok
 • Erkki Virtanen /vas

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Miapetra Kumpula-Natri /sd (13.19)

__________

Hallituksen esitykset

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Valtioneuvosto on 15.5.2014 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 62—64/2014 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 238, 254, 256, 264, 265, 272, 276, 284, 285, 288, 291, 292, 295—297, 299—304, 312, 317/2014 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Työttömyystilanne Suomessa

Ainoa käsittely

Välikysymys  VK 3/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt tehdään päätös Kimmo Tiilikaisen ym. välikysymyksestä työttömyystilanteesta Suomessa. Keskustelu välikysymyksestä päättyi 14.5.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 51/1/2014

Keskustelussa on tehty seuraavat ehdotukset epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle:

Kimmo Tiilikainen Jari Lindströmin kannattamana: "Hallitus on toimettomana seurannut työttömyyden jatkuvaa kasvua, eikä hallitus vastauksessaan kertonut, mihin välittömiin työttömyyttä vähentäviin ja työllisyyttä parantaviin toimiin hallitus ryhtyy. Tämän vuoksi hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta."

Kari Uotila Anna Kontulan kannattamana: "Hallitus ei ole ryhtynyt toimiin edelleen pahenevan työttömyyden nujertamiseksi, vaan pahentaa työttömyyttä pienentämällä kotimaista kulutuskysyntää ja ostovoimaa leikkaamalla epäoikeudenmukaisella tavalla eläkkeiden, työttömyysturvan, opintotuen ja muiden etuuksien tulevaa tasoa jäädyttämällä indeksikorotukset 0,4 prosenttiin. Näin ollen hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta."

Selonteko hyväksyttiin.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Ensin äänestetään Kari Uotilan ehdotuksesta Kimmo Tiilikaisen ehdotusta vastaan ja sen jälkeen siitä, nauttiiko valtioneuvosto eduskunnan luottamusta.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Kari Uotilan ehdotuksesta Kimmo Tiilikaisen ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi Kimmo Tiilikaisen ehdotuksen äänin

jaa 154, ei 9, tyhjiä 1; poissa 35.

( Ään. 1 )

2) Äänestyksessä Kimmo Tiilikaisen ehdotuksesta eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta, äänin

jaa 94, ei 77; poissa 28.

( Ään. 2 )

Asian käsittely päättyi.

2) Nuorten syrjäytyminen

Ainoa käsittely

Muu asia  M 3/2014 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 1/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan omasta aloitteestaan laatima mietintö, joka koskee nuorten syrjäytymistä.

Keskustelu

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 54/5/2014

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain 12 §:n muuttamisesta sekä Maaseutuvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 42/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 11/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 20.5.2014 pidettävään täysistuntoon.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 49/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 5/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 20.5.2014 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 20.5.2014 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.34.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​