Täysistunnon pöytäkirja 54/2003 vp

PTK 54/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

54. KESKIVIIKKONA 10. SYYSKUUTA 2003

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Ahonen /kesk
 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Ulla Anttila /vihr
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Mikko Elo /sd
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Tony Halme /ps
 • Satu Hassi /vihr
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Jyri Häkämies /kok
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Ville Itälä /kok
 • Roger Jansson /r
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Tanja Karpela /kesk
 • Jyrki Katainen /kok
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Esko Kurvinen /kok
 • Esa Lahtela /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Minna Lintonen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Mikaela Nylander /r
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Lyly Rajala /kd
 • Leena Rauhala /kd
 • Jukka Roos /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Unto Valpas /vas

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

10.9. edustajat

 • Ulla Anttila /vihr
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Tanja Karpela /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Pentti Tiusanen /vas

10. ja 11.9. edustajat

 • Jukka Gustafsson /sd
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Esa Lahtela /sd
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Leena Rauhala /kd
 • Tero Rönni /sd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk

10.—14.9. edustajat

 • Esko Ahonen /kesk
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Jyrki Katainen /kok
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Minna Lintonen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Unto Valpas /vas

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

10.9. edustaja

 • Suvi-Anne Siimes /vas

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

10.9. edustajat

 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Satu Hassi /vihr
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Jukka Roos /sd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Ilkka Taipale /sd

10.—12.9. edustajat

 • Jyri Häkämies /kok
 • Esko Kurvinen /kok
 • Lyly Rajala /kd

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Valtioneuvoston selonteko Makedonian Concordia-operaation voimankäyttösääntöjä koskevasta varaumasta sekä Naton voimankäyttösäännöistä evakuointitilanteessa

Lähetekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 3/2003 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään eduskunnan 5. päivänä syyskuuta pidetyssä istunnossa tähän istuntoon pöydälle pantu valtioneuvoston selonteko Makedonian Concordia-operaation voimankäyttösääntöjä koskevasta varaumasta sekä Naton voimankäyttösäännöistä evakuointitilanteessa.

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Laki opintotukilain 11 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 59/2003 vp (Minna Sirnö /vas ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

3) Laki rikoslain 21 luvun 17 §:n kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 60/2003 vp (Sari Sarkomaa /kok ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

4) Laki arvonlisäverolain 59 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 73/2003 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

5) Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 77/2003 vp (Rosa Meriläinen /vihr ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 6) asiasta.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

6) Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 78/2003 vp (Rosa Meriläinen /vihr ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 34 a luvun 1 ja 4 §:n muuttamisesta ja rikoslain muuttamisesta annetun lain 34 luvun 12 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 40/2003 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 2/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi perjantain täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava varsinainen täysistunto on ensi perjantaina kello 13, kyselytunti huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 18.12.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​