Täysistunnon pöytäkirja 54/2004 vp

PTK 54/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

54. TORSTAINA 6. TOUKOKUUTA 2004

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Arja Alho /sd
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Eva Biaudet /r
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Satu Hassi /vihr
 • Klaus Hellberg /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Mikko Immonen /vas
 • Ville Itälä /kok
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Jyrki Katainen /kok
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Risto Kuisma /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Henrik Lax /r
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Eero Lämsä /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Olli Nepponen /kok
 • Klaus Pentti /kesk
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Matti Saarinen /sd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Unto Valpas /vas
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Arja Alho /sd
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Katri Komi /kesk
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Pekka Vilkuna /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

6.5. edustaja

 • Jan-Erik Enestam /r

6. ja 7.5. edustajat

 • Klaus Hellberg /sd
 • Mikko Immonen /vas
 • Jyrki Katainen /kok
 • Eero Lämsä /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Olli Nepponen /kok
 • Matti Saarinen /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Jukka Vihriälä /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

6.5. edustaja

 • Jyrki Kasvi /vihr

6. ja 7.5. edustaja

 • Merikukka Forsius /vihr

6.—14.5. edustaja

 • Rosa Meriläinen /vihr

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

6.5. edustajat

 • Tuija Brax /vihr
 • Satu Hassi /vihr
 • Ville Itälä /kok
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Eero Lankia /kesk
 • Henrik Lax /r
 • Klaus Pentti /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Suvi-Anne Siimes /vas

6. ja 7.5. edustaja

 • Eva Biaudet /r

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään 6. päivänä toukokuuta 2004 antanut eduskunnalle hallituksen esityksen HE 80/2004 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain sekä kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 164/2003 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 7/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö n:o 7. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Laki sairausvakuutuslain 18 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 36/2004 vp (Marjaana Koskinen /sd)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

4) Laki kansalaisuuslain 15 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 42/2004 vp (Arto Satonen /kok)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

5) Laki luonnonsuojelulain 52 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 43/2004 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

6) Laki työttömyysturvalain 4 luvun 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 45/2004 vp (Esa Lahtela /sd)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

7) Laki avioliittolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 49/2004 vp (Toimi Kankaanniemi /kd)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

8) Laki palkkaturvalain 9 §:n ja merimiesten palkkaturvalain 8 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 50/2004 vp (Toimi Kankaanniemi /kd)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 19.45.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​