Täysistunnon pöytäkirja 54/2005 vp

PTK 54/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

54. PERJANTAINA 13. TOUKOKUUTA 2005

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Janina Andersson /vihr
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Ulla Anttila /vihr
 • Arto Bryggare /sd
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Heidi Hautala /vihr
 • Klaus Hellberg /sd
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Matti Kauppila /vas
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Esko Kurvinen /kok
 • Jere Lahti /kok
 • Eero Lankia /kesk
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Jouko Laxell /kok
 • Hannes Manninen /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Martin Saarikangas /kok
 • Matti Saarinen /sd
 • Arto Seppälä /sd
 • Timo Soini /ps
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Irja Tulonen /kok
 • Kari Uotila /vas
 • Unto Valpas /vas
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jukka Vihriälä /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

13.5. edustajat

 • Antti Kalliomäki /sd
 • Hannes Manninen /kesk

13.—16.5. edustaja

 • Markku Laukkanen /kesk

16. ja 17.5. edustaja

 • Lauri Oinonen /kesk

Sairauspoissaolot ja muut lakiin perustuvat poissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden tai isyysloman vuoksi:

13.5. edustajat

 • Susanna Haapoja /kesk
 • Kimmo Tiilikainen /kesk (isyysloma)

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

13.5. edustajat

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Heidi Hautala /vihr
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Jere Lahti /kok
 • Eero Lankia /kesk
 • Jouko Laxell /kok
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Martin Saarikangas /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Marja Tiura /kok
 • Unto Valpas /vas

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 56—60/2005 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2004

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 4/2005 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys laiksi rikoslain 30 luvun 13 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 8/2005 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 3/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 3. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys eräiden ydinvastuualalla tehtyjen kansainvälisten pöytäkirjojen hyväksymisestä sekä laeiksi näiden pöytäkirjojen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja ydinvastuulain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 2/2005 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 8/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 8. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.28.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​