Täysistunnon pöytäkirja 54/2010 vp

PTK 54/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

54. TORSTAINA 20. TOUKOKUUTA 2010

Puhetta johtivat toinen varapuhemies Tarja Filatov (16.00—17.57 ja 19.57—22.28) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (17.57—19.57).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 48 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Eero Akaan-Penttilä /kok (e)
 • Janina Andersson /vihr (e)
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Risto Autio /kesk (e)
 • Tuija Brax /vihr (e)
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Leena Harkimo /kok
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Rakel Hiltunen /sd (s)
 • Sinikka Hurskainen /sd (e)
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Timo Juurikkala /vihr
 • Reijo Kallio /sd (e)
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Timo Kaunisto /kesk
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd (e)
 • Lauri Kähkönen /sd (e)
 • Kari Kärkkäinen /kd (s)
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk (e)
 • Suvi Lindén /kok (e)
 • Mika Lintilä /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok (e)
 • Ville Niinistö /vihr
 • Håkan Nordman /r
 • Tuija Nurmi /kok (e)
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Mats Nylund /r
 • Lauri Oinonen /kesk (e)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Kirsi Ojansuu /vihr (e)
 • Heikki A. Ollila /kok (e)
 • Markku Pakkanen /kesk (s)
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk (e)
 • Markku Rossi /kesk (e)
 • Tero Rönni /sd (s)
 • Petri Salo /kok (e)
 • Pertti Salolainen /kok
 • Paula Sihto /kesk
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Matti Vanhanen /kesk (e)
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Anne-Mari Virolainen /kok (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 5 edustajaa:

 • Mats Nylund /r (16.20)
 • Mika Lintilä /kesk (16.33)
 • Ville Niinistö /vihr (16.33)
 • Sampsa Kataja /kok (16.36)
 • Pertti Salolainen /kok (17.10)

__________

Toimielinten jäsenet

Toinen varapuhemies:

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta

valtiovarainvaliokunnan varajäsenyydestä ed. Heli Paasio ja

puolustusvaliokunnan jäsenyydestä ed. Eero Heinäluoma.

Ed. Heli Paasio pyytää vapautusta kansliatoimikunnan jäsenyydestä.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostuttiin.

Toinen varapuhemies:

Täydennysvaalit toimitetaan huomenna perjantaina 21.5.2010 kello 13 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna kello 10.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys valmiuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 3/2008 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 3/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on puolustusvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 55/6/2010

3) Hallituksen esitys laeiksi yhdistyslain, tilintarkastuslain 57 §:n ja puoluelain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 267/2009 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 8/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 55/5/2010

4) Hallituksen esitys laiksi sijoitusrahastolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 287/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 11/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laiksi taksiliikennelain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 32/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 6/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 48/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 7/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys laiksi kirkkolain 16 luvun ja 25 luvun 12 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 19/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 6/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys laiksi asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 32 ja 34 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 23/2010 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 7/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 195/2009 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 5/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 55/3/2010

10) Hallituksen esitys laiksi luotsauslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 251/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 4/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 46/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 9/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

12) Laki kiinteistöverolain 14 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 21/2010 vp (Mats Nylund /r)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

13) Laki kotihoidontuen, peruspäivärahan ja vanhempainrahan tason yhtenäistämi-sestä

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 31/2010 vp (Pentti Oinonen /ps)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 21.5.2010 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 22.28.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​