Täysistunnon pöytäkirja 54/2011 vp

PTK 54/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

54. TIISTAINA 18. LOKAKUUTA 2011

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.02—16.37) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (16.37—17.25).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 29 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Thomas Blomqvist /r (e)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (e)
 • Pertti Hemmilä /kok (e)
 • Saara Karhu /sd (e)
 • Mika Kari /sd (s)
 • Katri Komi /kesk (e)
 • Merja Kuusisto /sd
 • Annika Lapintie /vas
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Maria Lohela /ps (e)
 • Jussi Niinistö /ps (e)
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Mats Nylund /r
 • Aila Paloniemi /kesk (e)
 • Tuula Peltonen /sd
 • Leena Rauhala /kd (s)
 • Pekka Ravi /kok
 • Paula Risikko /kok (s)
 • Mikko Savola /kesk (e)
 • Jouko Skinnari /sd
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Eero Suutari /kok (e)
 • Astrid Thors /r (e)
 • Maria Tolppanen /ps (e)
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Henna Virkkunen /kok
 • Tuula Väätäinen /sd (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Pauliina Viitamies /sd (14.29)
 • Merja Kuusisto /sd (15.21)

__________

U-asiat

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 13.10.2011 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asian U 42/2011 vp, ja puhemies on lähettänyt sen käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle hallintovaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valiokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Puhemies Eero Heinäluoma:

Totean, että vaalit ovat yksimielisiä ja että eduskunta valitsee ehdokaslistojen mukaisesti hallintovaliokunnan varajäseneksi Anne Holmlundin ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan varajäseneksi Arto Satosen.

2) Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies Eero Heinäluoma:

Totean, että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan jäseneksi Kimmo Sasin ja häneltä vapautuneelle varajäsenen paikalle Pertti Hemmilän.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 60/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, sivistysvaliokunnan sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto. Asia pantiin pöydälle 13.10.2011 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 52/20/2011

Päätökset

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, sivistysvaliokunnan sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 63/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan. Asia pantiin pöydälle 13.10.2011 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 52/23/2011

Päätökset

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väylämaksulain 6 ja 8 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 65/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan. Asia pantiin pöydälle 13.10.2011 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 52/25/2011

Päätökset

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 76/2011 vp

Asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi perintö- ja lahjaverolain 14 ja 19 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 77/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2011 kolmannen lisätalousarvioesityksen (HE 38/2011 vp) täydentämisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 78/2011 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yliopistolain 49 §:n 2 momentin väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 79/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhteismetsälain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 80/2011 vp

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kasvinsuojeluaineista sekä laeiksi metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain 7 a §:n ja rikoslain 44 luvun 1 §:n ja 48 luvun 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 81/2011 vp

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 82/2011 vp

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laivavarustelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 83/2011 vp

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuorotteluvapaalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 84/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Matkailun edistämiskeskuksesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 85/2011 vp

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 87/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 16) asia.

17) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 88/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 17) asia.

18) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden yksityisten alojen työeläkettä koskevien lakien sekä eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 89/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 18) asia.

19) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 6 luvun 1 §:n ja aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 90/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 19) asia.

20) Laki yliopistolain 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 7/2011 vp (Pentti Kettunen /ps ym.)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan. Asia pantiin pöydälle 14.10.2011 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 53/2/2011

Päätökset

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 19.10.2011 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 17.25.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Timo Tuovinen

​​​​