Täysistunnon pöytäkirja 54/2014 vp

PTK 54/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

54. TIISTAINA 20. TOUKOKUUTA 2014

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (14.00—16.28 ja 18.59—19.59) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (16.28—18.59).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 35 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Heikki Autto /kok
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • Anne Holmlund /kok
 • Susanna Huovinen /sd (e)
 • Harri Jaskari /kok (e)
 • Annika Lapintie /vas
 • Paula Lehtomäki /kesk (s)
 • Antti Lindtman /sd
 • Markus Lohi /kesk
 • Riitta Myller /sd
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd (e)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Ville Niinistö /vihr
 • Mats Nylund /r
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (s)
 • Petteri Orpo /kok (s)
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Simo Rundgren /kesk
 • Kristiina Salonen /sd (s)
 • Kimmo Sasi /kok
 • Mikko Savola /kesk
 • Alexander Stubb /kok
 • Hanna Tainio /sd (e)
 • Kimmo Tiilikainen /kesk (e)
 • Jani Toivola /vihr
 • Maria Tolppanen /ps
 • Sinuhe Wallinheimo /kok
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Sofia Vikman /kok
 • Pertti Virtanen /ps (s)
 • Jyrki Yrttiaho /vr

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 7 edustajaa:

 • Antti Lindtman /sd (14.16)
 • Jyrki Yrttiaho /vr (14.18)
 • Sinuhe Wallinheimo /kok (15.03)
 • Sofia Vikman /kok (15.08)
 • Ville Niinistö /vihr (15.46)
 • Paavo Arhinmäki /vas (18.20)
 • Mikko Savola /kesk (19.03)

__________

U-asiat

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Valtioneuvosto on 15.5.2014 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asian U 22/2014 vp, ja puhemies on lähettänyt sen käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtioneuvoston metsäpoliittinen selonteko 2050

Ainoa käsittely

Valtioneuvoston selonteko  VNS 1/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 5/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt päätetään maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnön pohjalta kannanotosta selonteon johdosta.

Valiokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi selonteon johdosta.

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen perustuslain 25 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 55/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 2) asia.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 45 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 62/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

4) Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuodesta 2013

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 11/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

5) Nuorten syrjäytyminen

Ainoa käsittely

Muu asia  M 3/2014 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 1/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan omasta aloitteestaan laatima mietintö, joka koskee nuorten syrjäytymistä.

Asian käsittely keskeytettiin 16.5.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 53/2/2014

Päätökset

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän kannanoton.

Asian käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Irakin tasavallan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 215/2013 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 7/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Ensin päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle Helsingissä toimivan Palestiinan edustuston asemasta Palestiinan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 3/2014 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 8/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Ensin päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vesikulkuneuvorekisteristä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 14/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 4/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain 12 §:n muuttamisesta sekä Maaseutuvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 42/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 11/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 49/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 5/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi standardisoimislain ja teknisten määräysten ilmoitusmenettelyä koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta annetun lain kumoamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 59/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 3/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 21.5.2014 pidettävään täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuorotteluvapaalain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 36/2014 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 2/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 21.5.2014 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 21.5.2014 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 19.59.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen