Täysistunnon pöytäkirja 55/2001 vp

PTK 55/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

55. KESKIVIIKKONA 9. TOUKOKUUTA 2001

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Janina Andersson /vihr
 • Eva Biaudet /r
 • Mikko Elo /sd
 • Leena-Kaisa Harkimo /kok
 • Klaus Hellberg /sd
 • Anne Huotari /vas
 • Jyri Häkämies /kok
 • Timo Ihamäki /kok
 • Mikko Immonen /vas
 • Reijo Kallio /sd
 • Marjukka Karttunen-Raiskio /kok
 • Marja-Leena Kemppainen /skl
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Kalervo Kummola /kok
 • Johannes Leppänen /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Leena Luhtanen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
 • Tero Mölsä /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Sauli Niinistö /kok
 • Kalevi Olin /sd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Maija-Liisa Rask /sd
 • Pekka Ravi /kok
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Hannu Takkula /kesk
 • Kari Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Anu Vehviläinen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Kalevi Olin /sd
 • Kari Urpilainen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

9.5. edustajat

 • Timo Ihamäki /kok
 • Sauli Niinistö /kok
 • Maija Rask /sd
 • Hannu Takkula /kesk

9. ja 10.5. edustaja

 • Mikko Elo /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

9.5. edustajat

 • Anne Huotari /vas
 • Marjukka Karttunen-Raiskio /kok
 • Säde Tahvanainen /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

9.5. edustajat

 • Matti Kangas /vas
 • Kalevi Olin /sd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Pekka Ravi /kok
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Raija Vahasalo /kok

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Janina Andersson /vihr on pyytänyt vapautusta täysistuntotyöstä muun syyn vuoksi ajalle 9.—16.5. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostutaan.

__________

Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus vuodelta 2000

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen kirjelmän ohella viime maaliskuun 13. päivältä on eduskunnalle saapunut Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus vuodelta 2000 (K 7/2001 vp). Tämä kertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 18/2001 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 1/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on puolustusvaliokunnan mietintö n:o 1. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

(Hälinää — Puhemies koputtaa) Arvoisat edustajat! Yleiskeskustelu käynnistyy vasta sen jälkeen, kun sali hiljenee kuuntelemaan. Ed. I. Kanerva, odotellaan hetki.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys laiksi yksityisyyden suojasta työelämässä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 75/2000 vp

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö  TyVM 3/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö n:o 3. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen sisältyvät 1.—3. lakiehdotus ja työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietinnössään ehdottama uusi 4. lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvien 1.—3. lakiehdotuksen ja työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietinnössään ehdottaman uuden 4. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 28/2001 vp (Tanja Karpela /kesk ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään talousvaliokuntaan.

4) Laki rikoslain 21 luvun muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 35/2001 vp (Jouni Lehtimäki /kok ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

5) Laki metsälain 18, 19 ja 22 §:n kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 39/2001 vp (Lauri Oinonen /kesk ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

6) Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 10 ja 10 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 41/2001 vp (Marjatta Stenius-Kaukonen /vas ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

7) Laki lastensuojelulain 40 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 42/2001 vp (Leea Hiltunen /skl ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

8) Laki alkoholilain 14 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 43/2001 vp (Jari Koskinen /kok)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava varsinainen täysistunto on huomenna torstaina kello 18, kyselytunti huomenna kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 18.26.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​