Täysistunnon pöytäkirja 55/2007 vp

PTK 55/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

55. TORSTAINA 27. SYYSKUUTA 2007

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 49 edustajaa:

 • Claes Andersson /vas
 • Risto Autio /kesk
 • Thomas Blomqvist /r
 • Tuija Brax /vihr
 • Juha Hakola /kok
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Heli Järvinen /vihr
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Matti Kangas /vas
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Elsi Katainen /kesk
 • Jyrki Katainen /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Timo Korhonen /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Jouko Laxell /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Outi Mäkelä /kok
 • Sirpa Paatero /sd
 • Klaus Pentti /kesk
 • Veijo Puhjo /vas
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Tanja Saarela /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Jouko Skinnari /sd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Lenita Toivakka /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Unto Valpas /vas
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Stefan Wallin /r
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 4 edustajaa:

 • Merja Kuusisto /sd
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Kimmo Tiilikainen /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

27.9. edustajat

 • Tuija Brax /vihr
 • Paula Lehtomäki /kesk

27. ja 28.9. edustajat

 • Thomas Blomqvist /r
 • Juha Hakola /kok
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Heli Järvinen /vihr
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk
 • Elsi Katainen /kesk
 • Timo Korhonen /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Outi Mäkelä /kok
 • Veijo Puhjo /vas
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Lenita Toivakka /kok
 • Tapani Tölli /kesk
 • Unto Valpas /vas
 • Tuula Väätäinen /sd

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

27.9. edustajat

 • Marjaana Koskinen /sd
 • Tanja Saarela /kesk

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus oikeuskanslerin virkatoimista ja lain noudattamista koskevista havainnoista vuodelta 2006

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 15/2007 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Merkitään, että oikeuskansleri Jaakko Jonkka on läsnä.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

3) Laki lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 62/2007 vp (Tarja Filatov /sd ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

4) Laki tuloverolain 57 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 42/2007 vp (Päivi Lipponen /sd)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

5) Laki tuloverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 45/2007 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

6) Laki vakuutussopimuslain 16 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 46/2007 vp (Janne Seurujärvi /kesk)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

7) Laki kalastuslain 8 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 47/2007 vp (Reijo Paajanen /kok ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

8) Laki luottotietolain 18 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 53/2007 vp (Tarja Tallqvist /kd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

9) Laki työsopimuslain 2 luvun 11 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 54/2007 vp (Matti Kauppila /vas ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

10) Laki kertakäyttökassiverosta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 58/2007 vp (Oras Tynkkynen /vihr)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

11) Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 61/2007 vp (Eero Akaan-Penttilä /kok ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 6 ja 7 f §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 74/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 5/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 19.49.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​