Täysistunnon pöytäkirja 55/2010 vp

PTK 55/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

55. PERJANTAINA 21. TOUKOKUUTA 2010

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (13.02—13.28).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 40 edustajaa:

 • Eero Akaan-Penttilä /kok (e)
 • Janina Andersson /vihr (e)
 • Risto Autio /kesk (e)
 • Tuija Brax /vihr (e)
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Leena Harkimo /kok
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Rakel Hiltunen /sd (s)
 • Sinikka Hurskainen /sd (e)
 • Liisa Hyssälä /kesk (e)
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Timo Kalli /kesk (e)
 • Reijo Kallio /sd (e)
 • Arja Karhuvaara /kok (s)
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Martti Korhonen /vas (e)
 • Kari Kärkkäinen /kd (s)
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Eero Lehti /kok (s)
 • Juha Mieto /kesk
 • Håkan Nordman /r
 • Tuija Nurmi /kok (e)
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Lauri Oinonen /kesk (e)
 • Petteri Orpo /kok (s)
 • Markku Pakkanen /kesk (s)
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Pekka Ravi /kok (e)
 • Tero Rönni /sd (s)
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Katja Taimela /sd
 • Jutta Urpilainen /sd (s)
 • Matti Vanhanen /kesk (e)
 • Anu Vehviläinen /kesk (e)
 • Paavo Väyrynen /kesk (e)
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Ben Zyskowicz /kok (e)

__________

Hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies:

Tasavallan presidentti on tänään 21.5.2010 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 66—68/2010 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valiokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Ensimmäinen varapuhemies:

Totean, että vaalit ovat yksimielisiä ja että eduskunta valitsee ehdokaslistojen mukaisesti

valtiovarainvaliokunnan varajäseneksi ed. Eero Heinäluoman ja

puolustusvaliokunnan jäseneksi ed. Antti Kalliomäen.

2) Kansliatoimikunnan täydennysvaali

Vaaleja

Ensimmäinen varapuhemies:

Totean, että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti kansliatoimikunnan jäseneksi ed. Matti Ahteen.

3) Hallituksen esitys Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 195/2009 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 5/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 20.5.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 54/9/2010

Keskustelussa on ed. Pentti Tiusanen ed. Susanna Huovisen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Ensimmäinen varapuhemies:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen äänin

jaa 90, ei 55, tyhjiä 7; poissa 47.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 240/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 5/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 19.5.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 53/2/2010

Nyt ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi 6 a, 6 b, 36—39 ja 62 §:n mietinnön mukaisina.

81 §

Unto Valpas /vas:

Arvoisa puhemies! Esitän, että tämä pykälä poistetaan, mikä tarkoittaa sitä, että turvapaikanhakijoita ei pidetä joutilaina nykyisen kolmen kuukauden sijasta kuutta kuukautta turvapaikanhakukeskuksissa.

Ensimmäinen varapuhemies:

Tässä vaiheessa riittää kylmä ehdotus. (Ed. Gustafsson: Tämä oli lämmin ehdotus!)

Veijo Puhjo /vas:

Herra puhemies! Kannatan ed. Valppaan ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Unto Valpas on ed. Veijo Puhjon kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Unto Valppaan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 81 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 124, ei 26, tyhjiä 1; poissa 48.

( Ään. 2 )

Eduskunta hyväksyi 114 §:n, voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laeiksi yhdistyslain, tilintarkastuslain 57 §:n ja puoluelain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 267/2009 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 8/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 20.5.2010 pidetyssä täysistunnossa.

Nyt ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

PTK 54/3/2010

Päätökset

1. lakiehdotus

Eduskunta hyväksyi 8 §:n mietinnön mukaisena

17 §

Krista Kiuru /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että 17 § saa sen muodon kuin on vastalauseessa.

Ilkka Kantola /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan tehtyä esitystä.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Krista Kiuru on ed. Ilkka Kantolan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Krista Kiurun ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 17 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 98, ei 59; poissa 42.

( Ään. 3 )

Eduskunta hyväksyi 19, 22—24, 26—32, 35, 38, 38 a, 39 ja 52 §:n, voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Eduskunta hyväksyi 2. ja 3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys valmiuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 3/2008 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 3/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on puolustusvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 20.5.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 54/2/2010

Nyt ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

1. lakiehdotus

Eduskunta hyväksyi 1—5 §:n ja 1 luvun otsikon mietinnön mukaisina.

6 §

Reijo Laitinen /sd:

Herra puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, mikä on vastalauseessa 1.

Jaakko Laakso /vas:

Herra puhemies! Kannatan ed. Laitisen tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Reijo Laitinen on ed. Jaakko Laakson kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Reijo Laitisen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 6 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 94, ei 64; poissa 41.

( Ään. 4 )

7 §

Reijo Laitinen /sd:

Herra puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, mikä on vastalauseessa 1.

Jaakko Laakso /vas:

Herra puhemies! Kannatan ed. Laitisen tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Reijo Laitinen on ed. Jaakko Laakson kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Reijo Laitisen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 7 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 93, ei 64; poissa 42.

( Ään. 5 )

8 §

Reijo Laitinen /sd:

Herra puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, mikä on vastalauseessa 1.

Jaakko Laakso /vas:

Herra puhemies! Kannatan tehtyä ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Reijo Laitinen on ed. Jaakko Laakson kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Reijo Laitisen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 8 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 94, ei 64; poissa 41.

( Ään. 6 )

Eduskunta hyväksyi 9—11 §:n ja 2 luvun otsikon, 12 ja 13 §:n ja 3 luvun otsikon sekä I osan otsikon, 14—27 §:n ja 4 luvun otsikon, 28—45 §:n ja 5 luvun otsikon, 46—50 §:n ja 6 luvun otsikon, 51—55 §:n ja 7 luvun otsikon, 56—59 §:n ja 8 luvun otsikon, 60—66 §:n ja 9 luvun otsikon, 67—85 §:n ja 10 luvun otsikon, 86—88 §:n ja 11 luvun otsikon, 89 ja 90 §:n ja 12 luvun otsikon, 91—94 §:n ja 13 luvun otsikon, 95—103 §:n ja 14 luvun otsikon, 104—109 §:n ja 15 luvun otsikon, 110—115 §:n ja 16 luvun otsikon, 116—122 §:n ja 17 luvun otsikon sekä II osan otsikon, 123—127 §:n ja 18 luvun otsikon, 128—131 §:n ja 19 luvun otsikon, 132 ja 133 §:n ja 20 luvun otsikon, 134 ja 135 §:n ja 21 luvun otsikon sekä III osan otsikon, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Eduskunta hyväksyi 2.—10. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2009

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 6/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan, jolle muut erikoisvaliokunnat voivat antaa lausunnon 23.6.2010 mennessä. (Hälinää — Puhemies koputtaa)

Käymme nyt keskusteluun, ja nyt on tarpeen asettua paikoilleen ja asettua kuuntelemaan kollegamme puheenvuoroa. Pyydän todellakin rauhoittumaan.

Keskustelu

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 57/6/2010

8) Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2009 uusituissa kunnallisvaaleissa Karkkilassa, Kauniaisissa ja Vihdissä

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 12/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 8) asia.

9) Hallituksen esitys laiksi sakon ja rikesakon määräämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 94/2009 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 9/2010 vp

Lakialoite  LA 66/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 26.5.2010 pidettävään täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys Eurojustin vahvistamista koskevan päätöksen täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 18/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 10/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 26.5.2010 pidettävään täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys laiksi maatalouden interventiorahastosta annetun lain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 64/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 8/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 26.5.2010 pidettävään täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys laeiksi takuueläkkeestä ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 50/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 10/2010 vp

Lakialoite  LA 81/2008 vp, 27, 29/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 26.5.2010 pidettävään täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys laiksi tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 55/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 11/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 26.5.2010 pidettävään täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys laeiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta ja eräiden luotonantajien rekisteröinnistä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 24/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 10/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 26.5.2010 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Totean, että puhemiesneuvoston 9.3.2010 tekemän päätöksen mukaisesti tässä salissa pidetään 25.5.2010 kello 14 EU-asioiden parlamentaarinen yhteiskokous. Sen aiheena on Eurooppa 2020 -strategia.

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi keskiviikkona 26.5.2010 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.28.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen