Täysistunnon pöytäkirja 55/2011 vp

PTK 55/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

55. KESKIVIIKKONA 19. LOKAKUUTA 2011

Puhetta johtivat toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (14.04—17.12) ja puhemies Eero Heinäluoma (17.12—18.17).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 44 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk (e)
 • Heikki Autto /kok (e)
 • Thomas Blomqvist /r (e)
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (e)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (e)
 • Pertti Hemmilä /kok (e)
 • James Hirvisaari /ps (e)
 • Lauri Ihalainen /sd (e)
 • Mikael Jungner /sd
 • Saara Karhu /sd (e)
 • Mika Kari /sd (s)
 • Katri Komi /kesk (e)
 • Esko Kurvinen /kok (e)
 • Merja Kyllönen /vas (e)
 • Annika Lapintie /vas
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Antti Lindtman /sd (e)
 • Päivi Lipponen /sd (e)
 • Maria Lohela /ps (e)
 • Silvia Modig /vas
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd (e)
 • Markku Mäntymaa /kok (e)
 • Jussi Niinistö /ps (e)
 • Aila Paloniemi /kesk (e)
 • Jaana Pelkonen /kok (e)
 • Tuula Peltonen /sd
 • Leena Rauhala /kd (s)
 • Pekka Ravi /kok
 • Annika Saarikko /kesk (e)
 • Mikko Savola /kesk (e)
 • Jouko Skinnari /sd
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Eero Suutari /kok (e)
 • Astrid Thors /r (e)
 • Eila Tiainen /vas
 • Maria Tolppanen /ps (e)
 • Kari Tolvanen /kok (e)
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Jutta Urpilainen /sd (e)
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Sofia Vikman /kok (e)
 • Henna Virkkunen /kok
 • Pertti Virtanen /ps (e)
 • Tuula Väätäinen /sd (e)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Lepäämässä oleva ehdotus Suomen perustuslain muuttamisesta

Yksi käsittely

Lepäämässä oleva lakiehdotus  LJL 3/2011 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 3/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö.

Lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä asiasisällöltään muuttamattomina päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä, tai hylätä. Valiokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 57/1/2011

2) Hallituksen esitys eduskunnalle kansalaisaloitelaiksi ja laiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 46/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan. Asia pantiin pöydälle 13.10.2011 pidetyssä täysistunnossa.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 3) asiasta.

PTK 52/6/2011

Päätökset

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

3) Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Puhemiesneuvoston ehdotus  PNE 1/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan. Asia pantiin pöydälle 13.10.2011 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 52/7/2011

Keskustelu ei jatkunut.

Päätökset

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 53/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto. Asia pantiin pöydälle 13.10.2011 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 52/14/2011

Keskustelu ei jatkunut.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 87/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 88/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden yksityisten alojen työeläkettä koskevien lakien sekä eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 89/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 6 luvun 1 §:n ja aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 90/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 20.10.2011 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 18.17.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Timo Tuovinen