Täysistunnon pöytäkirja 55/2012 vp

PTK 55/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

55. KESKIVIIKKONA 23. TOUKOKUUTA 2012

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.02—15.55) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (15.55—16.33).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 51 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk (s)
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (e)
 • Juho Eerola /ps
 • Markku Eestilä /kok (e)
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (e)
 • Satu Haapanen /vihr
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Leena Harkimo /kok (e)
 • Lauri Heikkilä /ps (e)
 • Reijo Hongisto /ps (e)
 • Kalle Jokinen /kok
 • Anssi Joutsenlahti /ps (e)
 • Mika Kari /sd (e)
 • Elsi Katainen /kesk (e)
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Pentti Kettunen /ps (e)
 • Esko Kiviranta /kesk (e)
 • Jukka Kopra /kok (e)
 • Johannes Koskinen /sd (e)
 • Esko Kurvinen /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Markus Lohi /kesk (e)
 • Eeva Maria Maijala /kesk
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Heli Paasio /sd (s)
 • Aila Paloniemi /kesk (e)
 • Leena Rauhala /kd (e)
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Markku Rossi /kesk (e)
 • Simo Rundgren /kesk (e)
 • Matti Saarinen /sd (e)
 • Sari Sarkomaa /kok (e)
 • Anni Sinnemäki /vihr (s)
 • Jouko Skinnari /sd (e)
 • Timo Soini /ps (s)
 • Osmo Soininvaara /vihr (e)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Astrid Thors /r (e)
 • Jani Toivola /vihr (e)
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Kauko Tuupainen /ps (e)
 • Kari Uotila /vas
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /kok (e)
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Henna Virkkunen /kok (e)
 • Ville Vähämäki /ps (e)
 • Juha Väätäinen /ps (s)

__________

Kertomukset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtiontalouden tarkastusvirasto on 22.5.2012 antanut erilliskertomuksen eduskunnalle valtion varainhoitovuoden 2011 tilinpäätöksen ja valtion tilinpäätöskertomuksen tarkastuksesta (K 14/2012 vp).

__________

Toimielinten jäsenet

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää Anni Sinnemäki vapautusta suuren valiokunnan ja ympäristövaliokunnan jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostuttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Täydennysvaalit toimitetaan ensi tiistaina 29.5.2012 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina kello 11.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät ja rahoitus

Ainoa käsittely

Muu asia  M 3/2012 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 2/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään mietintöön sisältyvästä kannanotosta.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän kannanoton.

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ydinenergialain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 145/2011 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 3/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden kansainvälisten velvoitteiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 19/2012 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 6/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 24.5.2012 pidettävään täysistuntoon.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 135/2011 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 1/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 24.5.2012 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 24.5.2012 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 16.33.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​