Täysistunnon pöytäkirja 55/2013 vp

PTK 55/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

55. TIISTAINA 21. TOUKOKUUTA 2013

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (14.00—14.45) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (14.45—16.19).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 46 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sauli Ahvenjärvi /kd (e)
 • Jouni Backman /sd
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd (e)
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (p)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Satu Haapanen /vihr (e)
 • Lauri Heikkilä /ps (e)
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • Susanna Huovinen /sd
 • Lauri Ihalainen /sd
 • Esko Kurvinen /kok (e)
 • Suna Kymäläinen /sd (e)
 • Mika Lintilä /kesk (e)
 • Eeva-Maria Maijala /kesk (e)
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok (e)
 • Lasse Männistö /kok (e)
 • Mika Niikko /ps (e)
 • Ville Niinistö /vihr (s)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Sirpa Paatero /sd (e)
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas (s)
 • Jaana Pelkonen /kok (e)
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Arto Pirttilahti /kesk (e)
 • Kari Rajamäki /sd (e)
 • Antti Rantakangas /kesk (e)
 • Leena Rauhala /kd (s)
 • Juha Rehula /kesk (e)
 • Simo Rundgren /kesk (e)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Jouko Skinnari /sd (e)
 • Timo Soini /ps
 • Ismo Soukola /ps
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Lenita Toivakka /kok (e)
 • Maria Tolppanen /ps (e)
 • Kari Tolvanen /kok (s)
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Kari Uotila /vas (e)
 • Anu Urpalainen /kok (e)
 • Jutta Urpilainen /sd (e)
 • Ulla-Maj Wideroos /r (e)
 • Ville Vähämäki /ps (e)
 • Juha Väätäinen /ps (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Lauri Ihalainen /sd (14.27)
 • Timo Soini /ps (15.02)

__________

U-asiat

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Valtioneuvosto on 16.5.2013 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 24—26/2013 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 24 hallintovaliokunnan sekä

asioista U 25 ja U 26 valtiovarainvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hallintolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 50/2013 vp

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain 10 ja 16 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 51/2013 vp

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 197/2012 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 11/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 37/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 12/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puutavaran mittauksesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 192/2012 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 4/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 5) asia.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun lain 7 ja 19 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 28/2013 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 9/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 21/2013 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 2/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Ensin päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä pöytäkirjasta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi pöytäkirjan.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden törkeiden rikosten valmistelun kriminalisoimista koskevaksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 141/2012 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 8/2013 vp

Lakialoite  LA 37/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle joukkoliikennelain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 36/2013 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 9/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 2 luvun 16 §:n sekä kirjanpitolain 2 luvun ja 8 luvun 4 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 24/2013 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 4/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aravalainojen lainaehtojen määräaikaisesta muuttamisesta eräissä tapauksissa annetun lain ja aravarajoituslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 42/2013 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 3/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

12) Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle vuosilta 2011 ja 2012

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 9/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan. Asian käsittely keskeytettiin 17.5.2013 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 54/2/2013

Päätökset

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

13) Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan tarkastuksen vaalikauden 2011—2014 puoliväliraportti

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 2/2013 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 3/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 22.5.2013 pidettävään täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 a ja 14 §:n sekä Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 44/2013 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 5/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 22.5.2013 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 22.5.2013 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 16.19.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​