Täysistunnon pöytäkirja 56/2003 vp

PTK 56/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

56. PERJANTAINA 12. SYYSKUUTA 2003

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Matti Ahde /sd
 • Esko Ahonen /kesk
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Janina Andersson /vihr
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Eva Biaudet /r
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Mikko Elo /sd
 • Tony Halme /ps
 • Klaus Hellberg /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Jyri Häkämies /kok
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Ville Itälä /kok
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Jyrki Katainen /kok
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Markku Koski /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Irina Krohn /vihr
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Esko Kurvinen /kok
 • Jere Lahti /kok
 • Reijo Laitinen /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Minna Lintonen /sd
 • Leena Luhtanen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Olli Nepponen /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Maija Perho /kok
 • Iivo Polvi /vas
 • Lyly Rajala /kd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Maija Rask /sd
 • Jukka Roos /sd
 • Martin Saarikangas /kok
 • Matti Saarinen /sd
 • Timo Seppälä /kok
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Marja Tiura /kok
 • Irja Tulonen /kok
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Unto Valpas /vas
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Harry Wallin /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

11.9. edustaja

 • Hannes Manninen /kesk

11. ja 12.9. edustajat

 • Matti Ahde /sd
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Klaus Hellberg /sd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Jukka Vihriälä /kesk

11.—13.9. edustajat

 • Matti Saarinen /sd
 • Irja Tulonen /kok

11.—14.9. edustajat

 • Janina Andersson /vihr
 • Eva Biaudet /r
 • Mika Lintilä /kesk
 • Maija Perho /kok
 • Iivo Polvi /vas
 • Maija Rask /sd
 • Ilkka Taipale /sd

12.9. edustajat

 • Antti Kalliomäki /sd
 • Markku Koski /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Leena Luhtanen /sd
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Outi Ojala /vas
 • Kari Rajamäki /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

11.9. edustaja

 • Martti Korhonen /vas

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

11.9. edustaja

 • Pia Viitanen /sd

11. ja 12.9. edustaja

 • Jere Lahti /kok

12.9. edustajat

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Irina Krohn /vihr
 • Reijo Laitinen /sd
 • Jukka Roos /sd
 • Martin Saarikangas /kok
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Satu Taiveaho /sd
 • Harry Wallin /sd

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 42—45/2003 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 34 a luvun 1 ja 4 §:n muuttamisesta ja rikoslain muuttamisesta annetun lain 34 luvun 12 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 40/2003 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 2/2003 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 2. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle toiminnastaan; Annettu 2.9.2003

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 13/2003 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

3) Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2002

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 10/2003 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Keskustelu

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 58/6/2003

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 14.05.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​