Täysistunnon pöytäkirja 56/2007 vp

PTK 56/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

56. PERJANTAINA 28. SYYSKUUTA 2007

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 46 edustajaa:

 • Claes Andersson /vas
 • Thomas Blomqvist /r
 • Juha Hakola /kok
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Jyri Häkämies /kok
 • Heli Järvinen /vihr
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Matti Kangas /vas
 • Saara Karhu /sd
 • Elsi Katainen /kesk
 • Jyrki Katainen /kok
 • Sampsa Kataja /kok
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Timo Korhonen /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Jouko Laxell /kok
 • Eero Lehti /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Outi Mäkelä /kok
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Sirpa Paatero /sd
 • Klaus Pentti /kesk
 • Sanna Perkiö /kok
 • Veijo Puhjo /vas
 • Lyly Rajala /kok
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Paula Sihto /kesk
 • Jouko Skinnari /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Lenita Toivakka /kok
 • Tapani Tölli /kesk
 • Unto Valpas /vas
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Stefan Wallin /r
 • Ulla-Maj Wideroos /r

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

28.9. edustajat

 • Jyri Häkämies /kok
 • Sampsa Kataja /kok
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Johannes Koskinen /sd

28.9.—2.10. edustaja

 • Saara Karhu /sd

28.9.—5.10. edustaja

 • Sinikka Hurskainen /sd

30.9.—2.10. edustaja

 • Markku Laukkanen /kesk

30.9.—9.10. edustajat

 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Harri Jaskari /kok
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Päivi Lipponen /sd
 • Juha Mieto /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk
 • Anne-Mari Virolainen /kok

1.—3.10. edustaja

 • Antti Kaikkonen /kesk

1.—4.10. edustajat

 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Jaakko Laakso /vas
 • Kimmo Sasi /kok
 • Tuulikki Ukkola /kok

1.—5.10. edustaja

 • Reijo Kallio /sd

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

28.9. edustajat

 • Marjaana Koskinen /sd
 • Sanna Perkiö /kok
 • Satu Taiveaho /sd

Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaat

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta äitiysvapaan vuoksi:

1.10.—31.12. edustaja

 • Paula Lehtomäki /kesk

__________

Muutos valtioneuvoston kokoonpanossa

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään 28. päivänä syyskuuta 2007 pyynnöstä vapauttanut kauppatieteiden maisteri, valtiotieteen kandidaatti, kansanedustaja Paula Ilona Lehtomäen valtioneuvoston jäsenyydestä ja ympäristöministerin tehtävistä.

Samalla tasavallan presidentti on nimittänyt ja määrännyt metsänhoitaja, luomuyrittäjä, maatalous- ja metsätieteiden maisteri, kansanedustaja Kimmo Kalevi Tiilikaisen valtioneuvoston jäseneksi ja ympäristöministeriksi.

__________

Valiokuntien jäsenet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvoston jäseneksi nimitetyn ed. Kimmo Tiilikaisen tilalle valitaan uusi varajäsen suureen valiokuntaan sekä uusi jäsen talousvaliokuntaan ja ympäristövaliokuntaan.

Edelleen ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät ed. Hannakaisa Heikkinen ja ed. Tuomo Hänninen vapautusta suuren valiokunnan jäsenyydestä.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostuttiin.

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntien täydennysvaalit toimitetaan ensi tiistaina 2. päivänä lokakuuta kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina kello 11.

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 88—95/2007 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 6 ja 7 f §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 74/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 5/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys Kansainvälisen merenpohjajärjestön erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 35/2007 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 2/2007 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee pöytäkirjan hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Pöytäkirja hyväksyttiin.

Lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laiksi kirkkolain 25 luvun 8 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 40/2007 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 4/2007 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

4)  Hallituksen esitys kansainvälistä hydrografista järjestöä koskevan yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan mukaan lukien siihen sisältyvän kansainvälistä merikartoitusjärjestöä koskevan yleissopimuksen konsolidoidun toisinnon hyväksymisestä ja laiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 36/2007 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 4/2007 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee kansainvälisten velvoitteiden hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Kansainväliset velvoitteet hyväksyttiin.

Lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.17.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​