Täysistunnon pöytäkirja 56/2008 vp

PTK 56/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

56. TORSTAINA 22. TOUKOKUUTA 2008

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 27 edustajaa:

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Risto Autio /kesk
 • Merikukka Forsius /kok
 • Leena Harkimo /kok
 • Heidi Hautala /vihr
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Timo Heinonen /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Ulla Karvo /kok
 • Sampsa Kataja /kok
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Olli Nepponen /kok
 • Ville Niinistö /vihr
 • Tuija Nurmi /kok
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Satu Taiveaho /sd
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Stefan Wallin /r
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat edustajat:

 • Johannes Koskinen /sd
 • Heidi Hautala /vihr
 • Olli Nepponen /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

22.5. edustajat

 • Leena Harkimo /kok
 • Paula Risikko /kok
 • Sari Sarkomaa /kok

22. ja 23.5. edustajat

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Anu Vehviläinen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

22.5. edustaja

 • Jutta Urpilainen /sd

22. ja 23.5. edustaja

 • Satu Taiveaho /sd

22.—26.5. edustaja

 • Hannakaisa Heikkinen /kesk

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laeiksi perintö- ja lahjaverolain sekä tuloverolain 47 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 53/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

3) Hallituksen esitys laiksi Jokelan koulukeskuksessa sattuneiden kuolemaan johtaneiden tapahtumien tutkinnasta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 51/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

4) Hallituksen esitys vuoden 2006 kansainvälisen trooppista puuta koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 40/2008 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 8/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys laiksi eläintautilain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 31/2008 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 9/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys uudeksi vakuutusyhtiölaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 13/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 7/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 20.57.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen