Täysistunnon pöytäkirja 56/2010 vp

PTK 56/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

56. KESKIVIIKKONA 26. TOUKOKUUTA 2010

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (14.07—15.57, 18.00—19.57 ja 21.58—23.28) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (15.57—18.00 ja 19.57—21.58).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 54 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Eero Akaan-Penttilä /kok (e)
 • Tarja Filatov /sd (e)
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (s)
 • Lasse Hautala /kesk (e)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Hanna-Leena Hemming /kok (e)
 • Anna-Maja Henriksson /r
 • Rakel Hiltunen /sd (s)
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Hannu Hoskonen /kesk (e)
 • Susanna Huovinen /sd
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Harri Jaskari /kok (e)
 • Antti Kaikkonen /kesk (e)
 • Matti Kangas /vas (e)
 • Toimi Kankaanniemi /kd (e)
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Jyrki Katainen /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd (e)
 • Katri Komi /kesk (e)
 • Juha Korkeaoja /kesk (e)
 • Johannes Koskinen /sd (e)
 • Kari Kärkkäinen /kd (s)
 • Eero Lehti /kok (s)
 • Paula Lehtomäki /kesk (e)
 • Suvi Lindén /kok (e)
 • Päivi Lipponen /sd (e)
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok (e)
 • Juha Mieto /kesk (e)
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Lauri Oinonen /kesk (e)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Sirpa Paatero /sd (e)
 • Sari Palm /kd (e)
 • Aila Paloniemi /kesk (e)
 • Mauri Pekkarinen /kesk (e)
 • Klaus Pentti /kesk (e)
 • Antti Rantakangas /kesk (e)
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Janne Seurujärvi /kesk (e)
 • Jouko Skinnari /sd (e)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Paavo Väyrynen /kesk (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 9 edustajaa:

 • Sari Sarkomaa /kok (14.23)
 • Esko-Juhani Tennilä /vas (14.23)
 • Jukka Gustafsson /sd (15.02)
 • Johannes Koskinen /sd (16.08)
 • Jouko Skinnari /sd (16.28)
 • Toimi Kankaanniemi /kd (16.37)
 • Matti Kangas /vas (17.33)
 • Hannu Hoskonen /kesk (18.59)
 • Aila Paloniemi /kesk (20.48)

__________

Muutokset valtioneuvoston kokoonpanossa

Puhemies:

Tasavallan presidentti on 24.5.2010 pyynnöstä vapauttanut hammaslääketieteen tohtori, valtiotieteen maisteri, kansanedustaja Liisa Marja Hyssälän valtioneuvoston jäsenyydestä ja sosiaali- ja terveysministerin tehtävistä sekä nimittänyt sosionomi, kansanedustaja Juha Tapani Rehulan valtioneuvoston jäseneksi ja määrännyt hänet sosiaali- ja terveysministeriksi.

__________

Kertomukset

Puhemies:

Tasavallan presidentti on 14.5.2010 antanut eduskunnalle valtion tilinpäätöskertomuksen vuodelta 2009 (K 11/2010 vp).

Valtiontalouden tarkastusvirasto on 18.5.2010 antanut eduskunnalle erilliskertomuksen val- tion varainhoitovuoden 2009 tilinpäätöksen ja valtion tilinpäätöskertomuksen tarkastuksesta (K 13/2010 vp).

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunta on 4.4.2010 antanut eduskunnalle kertomuksen järjestön parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2009 (K 7/2010 vp).

__________

Valiokuntien jäsenet

Puhemies:

Valtioneuvoston jäseneksi nimitetyn ed. Juha Rehulan tilalle on valittava jäsen suureen valiokuntaan, sosiaali- ja terveysvaliokuntaan sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Suuren valiokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan täydennysvaalit toimitetaan huomenna torstaina 27.5.2010 kello 16 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna torstaina kello 13.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan täydennysvaali toimitetaan ensi tiistaina 1.6.2010 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina kello 11.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi Suomen perustuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 60/2010 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan, jolle ulkoasiainvaliokunnan ja puolustusvaliokunnan on annettava lausunto.

Oikeusministeri Tuija Braxin esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelussa on nopeatahtinen osuus, jolloin ryhmäpuheenvuorot saavat kestää enintään 7 minuuttia ja muut etukäteen varatut puheenvuorot enintään 5 minuuttia. Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestäisivät enintään 5 minuuttia.

Keskustelu

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan huomisessa täysistunnossa.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 57/5/2010

2) Hallituksen esitys vuoden 2010 kolmanneksi lisätalousarvioksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 62/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys lasten oikeuksien käyttöä koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sanotun yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 66/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

4) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 13 luvun 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 67/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

5) Hallituksen esitys laeiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain sekä sairausvakuutuslain 2 luvun 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 68/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laiksi sakon ja rikesakon määräämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 94/2009 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 9/2010 vp

Lakialoite  LA 66/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen laki-aloitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys Eurojustin vahvistamista koskevan päätöksen täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 18/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 10/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys laiksi maatalouden interventiorahastosta annetun lain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 64/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 8/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys laeiksi takuueläkkeestä ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 50/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 10/2010 vp

Lakialoite  LA 81/2008 vp, 27, 29/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 58/3/2010

10) Hallituksen esitys laiksi tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 55/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 11/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys laeiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta ja eräiden luotonantajien rekisteröinnistä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 24/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 10/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 58/4/2010

12) Hallituksen esitys laiksi varainsiirtoverolain 14 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 47/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 18/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 240/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 5/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys laiksi kirkkolain 16 luvun ja 25 luvun 12 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 19/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 6/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys laeiksi yhdistyslain, tilintarkastuslain 57 §:n ja puoluelain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 267/2009 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 8/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys kansainvälisessä maantieliikenteessä toimivien ajoneuvojen miehistöjen työstä tehdyn eurooppalaisen sopimuksen muuttamisesta annettujen määräysten hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan saattamisesta ja tieliikennelain 92 a §:n muuttamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 31/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 5/2010 vp

Puhemies:

Ensin päätetään liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksen muutoksista ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen muutokset.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

17) Hallituksen esitys laiksi taksiliikennelain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 32/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 6/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

18) Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 48/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 7/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

19) Hallituksen esitys laiksi merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 17/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 7/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

20) Hallituksen esitys valmiuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 3/2008 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 3/2010 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset muodostavat kokonaisuuden. 1. lakiehdotus on käsiteltävä perustuslain säätämisjärjestyksessä. Ehdotan seuraavaa menettelyä:

1. lakiehdotus voidaan nyt, jollei sitä vähintään viiden kuudesosan enemmistöllä julisteta kiireelliseksi, hyväksyä lepäämään ensimmäisiin vaalien jälkeisiin valtiopäiviin tai hylätä. Lakiehdotusten sidonnaisuuden vuoksi päätös koskee myös 2.—10. lakiehdotusta.

Menettelytapa hyväksyttiin.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn 1. lakiehdotuksen lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin. Hyväksytyn menettelytavan mukaisesti eduskunta hyväksyi myös ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt 2.—10. lakiehdotuksen lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

21) Hallituksen esitys laiksi sijoitusrahastolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 287/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 11/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Haluaako valiokunnan puheenjohtaja aloittaa tämän keskustelun? Olkaa hyvä.

Jouko Skinnari /sd:

Niin, puhemies, tässä esittelypuheenvuoron aikahan on mennyt.

Puhemies:

No niin. Aloitetaan sitten ed. Kankaanniemen puheenvuorolla.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 58/1/2010

22) Hallituksen esitys laiksi Työ- ja elinkeinoministeriön koulutus- ja kehittämiskeskuksesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 49/2010 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 4/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

23) Hallituksen esitys laiksi avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain 3 ja 8 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 36/2010 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 6/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

24) Hallituksen esitys laiksi asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 32 ja 34 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 23/2010 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 7/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

25) Laki huumausainelain 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 23/2010 vp (Juha Hakola /kok ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

26) Laki järjestyslain 7 ja 16 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 24/2010 vp (Juha Hakola /kok ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

27) Hallituksen esitys laiksi tulvariskien hallinnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 30/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 9/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 27.5.2010 pidettävään täysistuntoon.

28) Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 109/2009 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 4/2010 vp

Lakialoite  LA 112/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 27.5.2010 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 27.5.2010 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 23.28.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​