Täysistunnon pöytäkirja 56/2013 vp

PTK 56/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

56. KESKIVIIKKONA 22. TOUKOKUUTA 2013

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (14.00—16.56) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (16.56—18.25).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 50 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Paavo Arhinmäki /vas (e)
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd (e)
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (p)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Satu Haapanen /vihr (e)
 • Lauri Heikkilä /ps (e)
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • Reijo Hongisto /ps (e)
 • Ari Jalonen /ps (e)
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Pia Kauma /kok (e)
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Esko Kurvinen /kok (e)
 • Merja Kyllönen /vas (e)
 • Suna Kymäläinen /sd (e)
 • Mika Lintilä /kesk (e)
 • Eeva-Maria Maijala /kesk (e)
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok (e)
 • Lasse Männistö /kok (e)
 • Jussi Niinistö /ps (e)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Sirpa Paatero /sd (e)
 • Jaana Pelkonen /kok (e)
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Raimo Piirainen /sd
 • Arto Pirttilahti /kesk (e)
 • Kari Rajamäki /sd (e)
 • Antti Rantakangas /kesk (e)
 • Leena Rauhala /kd (s)
 • Markku Rossi /kesk (e)
 • Simo Rundgren /kesk (e)
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Kristiina Salonen /sd
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Mikko Savola /kesk (e)
 • Jouko Skinnari /sd (e)
 • Ismo Soukola /ps (e)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Eero Suutari /kok (e)
 • Jani Toivola /vihr
 • Maria Tolppanen /ps (e)
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Kari Uotila /vas (e)
 • Jutta Urpilainen /sd (e)
 • Sofia Vikman /kok (e)
 • Ville Vähämäki /ps (e)
 • Juha Väätäinen /ps (e)
 • Tuula Väätäinen /sd (e)
 • Jyrki Yrttiaho /vr (e)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Rakennusten kosteus- ja homeongelmat

Ainoa käsittely

Muu asia  M 5/2013 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 1/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö, joka koskee rakennusten kosteus- ja homeongelmia. Nyt päätetään mietintöön sisältyvästä kannanottoehdotuksesta

Päätökset

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän kannanoton.

Asian käsittely päättyi.

2) Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan tarkastuksen vaalikauden 2011—2014 puoliväliraportti

Ainoa käsittely

Kertomus  K 2/2013 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 3/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puutavaran mittauksesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 192/2012 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 4/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 58/1/2013

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 a ja 14 §:n sekä Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 44/2013 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 5/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Laki tilintarkastuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 24/2013 vp (Mika Kari /sd ym.)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

6) Laki vankeuslain 16 luvun 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 26/2013 vp (Tom Packalén /ps ym.)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 23.5.2013 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 18.25.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​