Täysistunnon pöytäkirja 56/2014 vp

PTK 56/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

56. TORSTAINA 22. TOUKOKUUTA 2014

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (16.00—17.42) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (17.42—19.57).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 25 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Markku Eestilä /kok
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (e)
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • Ilkka Kantola /sd
 • Sampsa Kataja /kok
 • Krista Kiuru /sd (s)
 • Anna Kontula /vas
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas
 • Leena Rauhala /kd
 • Pekka Ravi /kok
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Timo Soini /ps
 • Ismo Soukola /ps (e)
 • Alexander Stubb /kok
 • Jani Toivola /vihr
 • Maria Tolppanen /ps
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Henna Virkkunen /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Peter Östman /kd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Sampsa Kataja /kok (16.15)
 • Timo Soini /ps (16.30)

__________

Kertomukset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta on 30.4.2014 on antanut eduskunnalle toimintakertomuksensa vuodelta 2013 (K 14/2014 vp). Kertomus otetaan lähetekeskusteluun tässä täysistunnossa.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Suullisia kysymyksiä

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on suullinen kyselytunti, jossa esitetään kysymyksiä ministereille.

Pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon. Pyydän niitä edustajia, jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille, ilmoittautumaan painamalla P-painiketta ja nousemalla seisomaan.

2) Pohjoismaiden neuvosto Suomen valtuuskunta toimintakertomus 2013

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 14/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan.

3) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2013

Ainoa käsittely

Kertomus  K 8/2014 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 2/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 4) ja 5) asiasta.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

4) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2013

Ainoa käsittely

Kertomus  K 9/2014 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 3/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö.

Keskustelua ei syntynyt. [Keskustelu sallittiin 3) asian yhteydessä.]

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

5) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2013

Ainoa käsittely

Kertomus  K 10/2014 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 4/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö.

Keskustelua ei syntynyt. [Keskustelu sallittiin 3) asian yhteydessä.]

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle yhteistyöstä ulkomaanopetuksen alalla Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 57/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 4/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Laki perusopetuslain 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 16/2014 vp (Vesa-Matti Saarakkala /ps ym.)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

8) Laki kansanäänestyksen järjestämisestä Suomen eroamisesta Euroopan unionin jäsenyydestä

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 18/2014 vp (James Hirvisaari /m11 ym.)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle Maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä postilain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 29/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 6/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 23.5.2014 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 23.5.2014 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 19.57.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​