Täysistunnon pöytäkirja 57/2001 vp

PTK 57/2001 vp

Tarkistettu 2.0

57. TORSTAINA 10. TOUKOKUUTA 2001

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Janina Andersson /vihr
 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • Eva Biaudet /r
 • Mikko Elo /sd
 • Leena-Kaisa Harkimo /kok
 • Satu Hassi /vihr
 • Klaus Hellberg /sd
 • Leea Hiltunen /skl
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Timo Ihamäki /kok
 • Mikko Immonen /vas
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Erkki Kanerva /sd
 • Juha Karpio /kok
 • Marja-Leena Kemppainen /skl
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Johannes Koskinen /sd
 • Kalervo Kummola /kok
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Esko Kurvinen /kok
 • Mika Lintilä /kesk
 • Leena Luhtanen /sd
 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
 • Olli Nepponen /kok
 • Håkan Nordman /r
 • Iivo Polvi /vas
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Ola Rosendahl /r
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Anu Vehviläinen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Iivo Polvi /vas

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

10. ja 11.5. edustajat

 • Leea Hiltunen /skl
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Timo Ihamäki /kok
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Esko Kurvinen /kok
 • Håkan Nordman /r
 • Matti Saarinen /sd
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Erkki Tuomioja /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

10.5. edustajat

 • Satu Hassi /vihr
 • Susanna Huovinen /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

10.5. edustajat

 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • Erkki Kanerva /sd
 • Juha Karpio /kok
 • Iivo Polvi /vas
 • Ola Rosendahl /r

10. ja 11. 5. edustajat

 • Jari Koskinen /kok
 • Kalervo Kummola /kok
 • Pauli Saapunki /kesk

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Vammaiset ja yhteiskunta

Ajankohtaiskeskustelu

Keskustelualoite  KA 10/2001 vp (Margareta Pietikäinen /r ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on ajankohtaiskeskustelu aiheesta vammaiset ja yhteiskunta. Avauspuheenvuoron asiasta käyttävät keskustelualoitteen ensimmäinen allekirjoittaja ed. M. Pietikäinen sekä ministerit Perho, Soininvaara ja Rask. Näiden puheenvuorojen pituus on enintään 7 minuuttia.

Avauspuheenvuorojen jälkeen käydään yksi ryhmäpuheenvuorokierros, jossa puheenvuoron pituus on enintään 5 minuuttia. Tämän jälkeen puhemies myöntää harkintansa mukaan enintään 2 minuutin pituisia puheenvuoroja; puheenvuoron voi varata tästä alkaen V-painiketta käyttäen. Lisäksi puhemies myöntää harkintansa mukaan enintään 1 minuutin pituisia vastauspuheenvuoroja; vastauspuheenvuoro pyydetään seisomaan nousten.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Valtiontilintarkastajain kertomus vuodelta 1999; Hallituksen kertomus valtiovarain hoidosta ja tilasta vuonna 1999

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 13, 10/2000 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 5/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistaina pidettävään täysistuntoon.

3) Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain 48 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 51/2001 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 2/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

4) Hallituksen esitys laiksi kansaneläkeindeksistä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 54/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 10/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys laiksi asumistukilain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 62/2001 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 2/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 20.33.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio

​​​​