Täysistunnon pöytäkirja 57/2003 vp

PTK 57/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

57. TIISTAINA 16. SYYSKUUTA 2003

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Janina Andersson /vihr
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Mikko Elo /sd
 • Heidi Hautala /vihr
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Tanja Karpela /kesk
 • Jyrki Katainen /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Irina Krohn /vihr
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Mikaela Nylander /r
 • Reijo Paajanen /kok
 • Martin Saarikangas /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Hannu Takkula /kesk
 • Ahti Vielma /kok
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

16.9. edustajat

 • Mikko Elo /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk

16. ja 17.9. edustajat

 • Markku Laukkanen /kesk
 • Hannu Takkula /kesk

Sairauspoissaolot ja muut lakiin perustuvat poissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden tai äitiysloman vuoksi:

16.—23.9. edustaja

 • Tanja Karpela /kesk

16.9.—31.12. edustaja

 • Säde Tahvanainen /sd (äitiysloma)

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

16.9. edustajat

 • Ilkka Kanerva /kok
 • Satu Taiveaho /sd

16. ja 17.9. edustajat

 • Martin Saarikangas /kok
 • Marja Tiura /kok

__________

Erikoisvaliokuntien jäsenet

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että ed. Markku Koski pyytää vapautusta valtiovarainvaliokunnan jäsenyydestä sen johdosta, että hänet on valittu ensimmäisen varapuhemiehen tehtävään.

Edelleen ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta ulkoasiainvaliokunnan jäsenyydestä ed. Kauko Juhantalo ja varajäsenyydestä ed. Kyösti Karjula.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostutaan.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että erikoisvaliokuntien täydennysvaalit toimitetaan huomenna keskiviikkona 17. päivänä syyskuuta kello 10 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna keskiviikkona kello 7.

__________

Uudet hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään 16. päivänä syyskuuta 2003 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 46—71/2003 vp, joista hallituksen esitys n:o 55 on esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2004.

__________

U-asiat

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 11. päivänä syyskuuta 2003 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 29, 30/2003 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asian U 29 osalta valtiovarainvaliokunnan sekä

asian U 30 osalta liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Toimenpidealoitteet

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että puhemiesneuvosto on tänään 16. päivänä syyskuuta 2003 päättänyt lähettää valiokuntaan toimenpidealoitteet TPA 49—59/2003 vp.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään kello 14.10.

Täysistunto lopetetaan kello 14.04.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen