Täysistunnon pöytäkirja 57/2005 vp

PTK 57/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

57. TORSTAINA 19. TOUKOKUUTA 2005

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Mikko Elo /sd
 • Sari Essayah /kd
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Christina Gestrin /r
 • Tuula Haatainen /sd
 • Lasse Hautala /kesk
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Outi Ojala /vas
 • Kalevi Olin /sd
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Lyly Rajala /kok
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Timo Soini /ps
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Ulla-Maj Wideroos /r

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

17.—20.5. edustaja

 • Arto Satonen /kok

19. ja 20.5. edustajat

 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Hannes Manninen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

19.5. edustaja

 • Anne Holmlund /kok

19. ja 20.5. edustaja

 • Seppo Lahtela /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

19.5. edustajat

 • Rakel Hiltunen /sd
 • Suvi Lindén /kok
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Outi Ojala /vas
 • Kalevi Olin /sd

19. ja 20.5. edustajat

 • Mika Lintilä /kesk
 • Seppo Särkiniemi /kesk

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 43/2005 vp (Jouko Laxell /kok)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

3) Laki asevelvollisuuslain 39 §:n ja siviilipalveluslain 26 ja 28 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 51/2005 vp (Rosa Meriläinen /vihr)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

4) Laki sairausvakuutuslain 9 luvun 12 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 52/2005 vp (Päivi Räsänen /kd)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

5) Laki koe-eläintoiminnasta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 55/2005 vp (Anni Sinnemäki /vihr ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys Euroopan unionin sotilasesikunnan ja unionin käyttöön mahdollisesti asetettujen esikuntien ja joukkojen sotilas- ja siviilihenkilöiden asemasta tehdyn sopimuksen, korvausvaatimuksista luopumisesta Euroopan unionin kriisinhallintaoperaatioiden yhteydessä tehdyn sopimuksen sekä Pohjois-Atlantin sopimuksen sopimusvaltioiden ja muiden rauhankumppanuuteen osallistuvien valtioiden välillä niiden joukkojen asemasta tehdyn sopimuksen toisen lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laeiksi sopimusten ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 268/2004 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 4/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 35/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 11/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys tieliikennettä koskevan yleissopimuksen muutosten, liikennemerkkejä ja -opasteita koskevan yleissopimuksen muutosten sekä tieliikennettä koskevaa yleissopimusta täydentävän eurooppalaisen sopimuksen muutosten hyväksymisestä ja laeiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 55/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 10/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laiksi etuostolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 24/2005 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 6/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 18.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen