Täysistunnon pöytäkirja 57/2007 vp

PTK 57/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

57. TIISTAINA 2. LOKAKUUTA 2007

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 53 edustajaa:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Marko Asell /sd
 • Tuija Brax /vihr
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Juha Hakola /kok
 • Leena Harkimo /kok
 • Anne Holmlund /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Harri Jaskari /kok
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Saara Karhu /sd
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Timo Kaunisto /kesk
 • Krista Kiuru /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Jaakko Laakso /vas
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Eero Lehti /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Päivi Lipponen /sd
 • Juha Mieto /kesk
 • Mikaela Nylander /r
 • Mats Nylund /r
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Pentti Oinonen /ps
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Sanna Perkiö /kok
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Lyly Rajala /kok
 • Markku Rossi /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Petri Salo /kok
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Jouko Skinnari /sd
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Satu Taiveaho /sd
 • Astrid Thors /r
 • Marja Tiura /kok
 • Tuulikki Ukkola /kok
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

2.10. edustajat

 • Tuija Brax /vihr
 • Anne Holmlund /kok
 • Timo Kaunisto /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Eero Lehti /kok
 • Sanna Perkiö /kok
 • Jouko Skinnari /sd
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Astrid Thors /r
 • Anu Vehviläinen /kesk

2. ja 3.10. edustajat

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Marko Asell /sd
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Leena Harkimo /kok
 • Saara Karhu /sd
 • Martti Korhonen /vas
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Mats Nylund /r
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Pentti Oinonen /ps
 • Lyly Rajala /kok
 • Markku Rossi /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Arto Satonen /kok
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Ilkka Viljanen /kok

2.—4.10. edustajat

 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Krista Kiuru /sd

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

2.10. edustaja

 • Susanna Huovinen /sd

2.—5.10. edustaja

 • Petri Salo /kok

2.—12.10. edustaja

 • Satu Taiveaho /sd

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 27.9.2007 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 27—29/2007 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asioiden U 27 ja 28 osalta hallintovaliokunnan sekä

asian U 29 osalta maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuudet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että 28.9.2007 päivätyllä valtioneuvoston kirjelmällä on eduskunnalle saapunut ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen selvitys sidonnaisuuksistaan (VN 5/2007 vp).

__________

Välikysymys 1/2007 vp: Hoidon laadun ja ammattitaitoisen työvoiman turvaaminen

Puhemies:

Ilmoitetaan, että ed. Tarja Filatov ja 58 muuta edustajaa ovat 28.9.2007 tehneet valtioneuvostolle välikysymyksen hoidon laadun ja ammattitaitoisen työvoiman turvaamisesta (VK 1/2007 vp).

Annan nyt puheenvuoron välikysymyksen ensimmäiselle allekirjoittajalle ed. Filatoville välikysymyksen esittämistä varten.

Samalla toivoisin, että kansanedustajat rauhoittuisivat, ottaisivat paikkansa ja kuuntelisivat ed. Filatovia.

Tarja Filatov /sd:

Arvoisa puhemies!

"Eduskunnalle

Hallitusohjelman mukaan tavoitteena on turvata sosiaali- ja terveydenhuollon vakaa rahoitus ja palvelujen saatavuus. Hallitus haluaa säilyttää palvelujen järjestämisvastuun kunnilla ja rahoituksen valtionosuuksiin ja kuntien omiin verotuloihin perustuvana. Vanhusväestölle luvataan oikeus hyvään hoitoon. Hallitusohjelma on täynnä hyviä tahdonilmaisuja, mutta hyvinvointipalvelujen parantamiseen on varattu koko vaalikaudelle vain 250 miljoonaa euroa. Edellisellä kaudella kehyksen liikkumavarasta käytettiin sosiaali- ja terveydenhoitoon 400 miljoonaa euroa, eikä se riittänyt laadun parantamiseen ja saatavuuden turvaamiseen. Ensi vuoden budjetissa sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksia korotetaan vain 21,3 miljoonalla eurolla. Panostukset terveys- ja vanhuspalvelujen kehittämiseen ovat täysin riittämättömiä tiedossa oleviin tarpeisiin nähden. Hallituksen politiikka johtaa siihen, että kuntien alijäämä syvenee ja/tai kuntien on pakko kiristää verotusta ja nostaa palvelumaksuja turvatakseen välttämättömät hoivapalvelut vanhuksille ja lapsiperheille.

Hallitusohjelmaan on kirjattu myös tavoite naisten ja miesten välisten palkkaerojen selkeästä kaventamisesta tällä vaalikaudella. Hallitus on sitoutunut omalta osaltaan tukemaan työmarkkinajärjestöjen keskinäisiä toimia sukupuolten tasa-arvon ja samapalkkaisuuden edistämiseksi.

Sukupuolten välinen palkkaero on Suomessa EU-maiden vertailussa viidenneksi suurin. Samapalkkaisuustyöryhmä aloitti työnsä viime vaalikaudella. Viime vaalikaudella tehtiin myös useamman vuoden kattava palkkaohjelma, jonka tuloksena oli lähes neljän prosentin ylimääräinen palkankorotus kunta-alan työntekijöille.

Pääministeri Matti Vanhasen hallitus on ilmoittanut olevansa valmis tukemaan korotetulla valtionosuudella sellaista kuntasektorille syntyvää palkkaratkaisua, joka edistää naisvaltaisten alojen palkkojen kilpailukykyä. Hallitusohjelman mukaan korotetun valtionosuuden suuruus riippuu kuitenkin siitä, kuinka selkeästi kuntasektorilla tehtävää palkkaratkaisua onnistutaan kohdentamaan koulutetuille, naisvaltaisille aloille, joiden palkkaus ei vastaa työn vaativuutta. Vuoden 2008 talousarvioehdotukseen kaivattuja lisäresursseja ei sisälly.

Hallitus ilmoitti ensin, ettei se ilmoita omaa panostaan ennen sopimusta — sitten kanta muuttui ja hallitus ilmoittikin kesken neuvottelujen, että hallituksen panos jää 150 miljoonaan euroon, mikä tarkoittaa noin 40 euron kuukausikorotusta muun muassa hoiva-aloille. Hallituksen lupaamalla 150 miljoonan euron summalla rahoitetaan vain murto-osa siitä palkankorotuksesta, mitä hoitajille on luvattu. Satojen eurojen palkkakorjausta odottaneet hoitajat ovat tyytymättömiä. Kuntien päättäjät puolestaan pelkäävät, että kunnat joutuvat hallituksen ja valtiovarainministeri Kataisen lupausten maksumiehiksi. Lupausten ja tekojen ristiriita on jo johtanut ennennäkemättömiin, suorastaan historiallisiin ongelmiin kunta-alan sopimusneuvotteluissa.

Hoitoalan henkilöstö ansaitsee kunnollisen palkan, ja valtion tehtävänä on turvata kuntien resurssit. Muutoin kuntien on pakko korottaa veroprosentteja tai heikentää palvelujen laatua.

Samanaikaisesti erityisesti vanhustenhuollon haasteet ovat suuret, ja ne kasvavat vuosi vuodelta suurten ikäluokkien tullessa eläkeikään. Yksin vanhustenhuoltoon tarvitaan ainakin 4 000 uutta hoitajaa. Koko sosiaali- ja terveyspalveluihin tarvitaan sosiaali- ja terveysministeriön mukaan vuoteen 2011 mennessä noin 20 000 uutta työntekijää nykyiseen verrattuna.

Edellä olevan perusteella ja Suomen perustuslain 43 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan välikysymyksen:

Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä, että valtio vastaa sitoumuksistaan paremmista kuntapalveluista ja lisähenkilöstöstä erityisesti terveydenhoidossa ja vanhustenhoidossa sekä

mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta kuntien henkilöstölle ja kunnille annetut lupaukset palkkaratkaisun rahoittamisesta lunastetaan?

Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007

 • Tarja Filatov /sd
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Matti Ahde /sd
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Katja Taimela /sd
 • Tommy Tabermann /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Tuula Peltonen /sd
 • Päivi Lipponen /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Ilkka Kantola /sd
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Marko Asell /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Antti Vuolanne /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Heli Paasio /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Krista Kiuru /sd
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Annika Lapintie /vas
 • Martti Korhonen /vas
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Minna Sirnö /vas
 • Erkki Virtanen /vas
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Claes Andersson /vas
 • Jyrki Yrttiaho /vas
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Matti Kauppila /vas
 • Matti Kangas /vas
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Veijo Puhjo /vas
 • Päivi Räsänen /kd
 • Leena Rauhala /kd
 • Sari Palm /kd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Pentti Oinonen /ps
 • Timo Soini /ps
 • Pertti Virtanen /ps"

Työjärjestyksen 22 §:n 1 momentin mukaisesti välikysymys lähetetään keskustelutta valtioneuvostolle vastattavaksi.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valiokuntien täydennysvaalit

Puhemies:

Totean vaalisäännön 10 §:n mukaisesti, että vaalit ovat yksimielisiä ja että valituiksi ovat tulleet

suuren valiokunnan jäseniksi ed. Markku Pakkanen ja ed. Tuomo Puumala sekä varajäseneksi ed. Timo Korhonen ja ed. Puumalalta vapautuvalle varajäsenen paikalle ed. Jari Leppä,

talousvaliokunnan jäseneksi ed. Anne Kalmari ja

ympäristövaliokunnan jäseneksi ed. Susanna Haapoja.

2)  Hallituksen esitys Suomen ja Euroopan kemikaaliviraston välisen toimipaikkasopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 88/2007 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys laeiksi Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annetun lain 1 §:n ja rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 89/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys eräiden tehtävien siirtämistä sisäasiainministeriöön koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 90/2007 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan, jolle talousvaliokunta ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunta voivat halutessaan antaa lausuntonsa viimeistään 10.10.2007.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle talousvaliokunta ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunta voivat halutessaan antaa lausuntonsa viimeistään 10.10.2007.

5) Hallituksen esitys maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain ja eräiden maatalouden luopumisjärjestelmiin liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 91/2007 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laiksi väylämaksulain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 93/2007 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laiksi eräiden virkojen perustamisesta ja eräiden virkojen lakkauttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 94/2007 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan, jolle talousvaliokunta ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunta voivat halutessaan antaa lausuntonsa viimeistään 10.10.2007.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle talousvaliokunta ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunta voivat halutessaan antaa lausuntonsa viimeistään 10.10.2007.

8) Hallituksen esitys kansaneläkkeen tasokorotusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 95/2007 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys Georgian kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 9/2007 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 3/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Sopimus hyväksyttiin.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys Indonesian kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 10/2007 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 4/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Sopimus hyväksyttiin.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys Jordanian kanssa sijoitusten vastavuoroisesta edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 11/2007 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 5/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Sopimus hyväksyttiin.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys Kazakstanin kanssa sijoitusten edistämisestä ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 12/2007 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 6/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Sopimus hyväksyttiin.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 41/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 4/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 6 ja 7 f §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 74/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 5/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetettiin kello 16.40.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen