Täysistunnon pöytäkirja 57/2008 vp

PTK 57/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

57. PERJANTAINA 23. TOUKOKUUTA 2008

Puhetta johti toinen varapuhemies Johannes Koskinen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 22 edustajaa:

 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Merikukka Forsius /kok
 • Juha Hakola /kok
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Timo Heinonen /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Ulla Karvo /kok
 • Martti Korhonen /vas
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Ville Niinistö /vihr
 • Tuija Nurmi /kok
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Petteri Orpo /kok
 • Paula Risikko /kok
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Satu Taiveaho /sd
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

23.5. edustajat

 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Jan Vapaavuori /kok

23.—27.5. edustajat

 • Ilkka Kanerva /kok
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Esko-Juhani Tennilä /vas

24.—26.5. edustaja

 • Johannes Koskinen /sd

__________

Uudet hallituksen esitykset

Toinen varapuhemies:

Tasavallan presidentti on tänään 23.5.2008 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 60—68/2008 vp, joista hallituksen esitys 63 on esitys vuoden 2008 toiseksi lisätalousarvioksi.

Lisätalousarvioesityksen johdosta tehtävät talousarvioaloitteet on jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina 27.5. kello 12.

__________

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2007

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan oikeusasiamies on 21.5.2008 antanut eduskunnalle kertomuksensa vuodelta 2007 (K 5/2008 vp).

__________

Erikoisvaliokuntien jäsenet

Toinen varapuhemies:

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää ed. Merikukka Forsius vapautusta sivistysvaliokunnan jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostuttiin.

Toinen varapuhemies:

Sivistysvaliokunnan täydennysvaali toimitetaan ensi tiistaina 27.5. kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina kello 11.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Yliopistojen aseman ja toimintaedellytysten turvaaminen

Välikysymys  VK 2/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen tehdään päätös ed. Tarja Filatovin ym. välikysymyksestä, joka koskee yliopistojen aseman ja toimintaedellytysten turvaamista. Keskustelu asiasta päättyi viime keskiviikon täysistunnossa.

PTK 55/4/2008

Esitän nyt työjärjestyksen mukaisesti eduskunnan hyväksyttäväksi yksinkertaisen päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodon: "Kuultuaan vastauksen eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen."

Vastoin tätä puhemiehen ehdotusta on ed. Tarja Filatov ed. Jutta Urpilaisen, ed. Claes Anderssonin, ed. Sari Palmin ja ed. Pertti Virtasen kannattamana tehnyt seuraavan ehdotuksen perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi: "Kuultuaan hallituksen vastauksen eduskunta toteaa, että hallitus vaarantaa alueellisesti tasa-arvoisen, julkisen yliopistolaitoksen kehittämisen Suomessa eikä takaa perusrahoituspäätöksillään kaikkien yliopistojen mahdollisuutta laadukkaaseen opetukseen ja tutkimukseen tulevaisuudessa, minkä vuoksi hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta, ja siirtyy päiväjärjestykseen."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Toinen varapuhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä ed. Tarja Filatovin ehdotuksesta puhemiehen ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi puhemiehen ehdotuksen äänin

jaa 108, ei 68; poissa 23.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Eduskunta siirtyi päiväjärjestykseen.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys vuoden 2006 kansainvälisen trooppista puuta koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 40/2008 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 8/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laiksi eläintautilain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 31/2008 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 9/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 3) asia.

4) Hallituksen esitys uudeksi vakuutusyhtiölaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 13/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 7/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 4) asia.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.29.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​