Täysistunnon pöytäkirja 57/2010 vp

PTK 57/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

57. TORSTAINA 27. TOUKOKUUTA 2010

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (16.01—18.26) ja puhemies Sauli Niinistö (18.26—19.30).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 55 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Tarja Filatov /sd (e)
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Anna-Maja Henriksson /r
 • Rakel Hiltunen /sd (s)
 • Susanna Huovinen /sd
 • Harri Jaskari /kok
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Ilkka Kantola /sd
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Jyrki Kasvi /vihr (s)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Krista Kiuru /sd
 • Valto Koski /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd (s)
 • Esa Lahtela /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Eero Lehti /kok (s)
 • Paula Lehtomäki /kesk (e)
 • Päivi Lipponen /sd
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Håkan Nordman /r (s)
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Mats Nylund /r
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Petteri Orpo /kok
 • Reijo Paajanen /kok
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Sirpa Paatero /sd
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk (e)
 • Raimo Piirainen /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Kimmo Sasi /kok
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Katja Taimela /sd
 • Astrid Thors /r (e)
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Matti Vanhanen /kesk (e)
 • Anu Vehviläinen /kesk (e)
 • Pia Viitanen /sd
 • Pertti Virtanen /ps
 • Paavo Väyrynen /kesk (e)
 • Tuula Väätäinen /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Aila Paloniemi /kesk (16.27)

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 318, 324, 327, 329, 331, 332, 340—352, 354, 356—360, 362—371, 374, 375, 377, 380, 382—384, 388/2010 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan täydennysvaalin ajankohdan siirtäminen

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskiviikkona 26.5.2010 pidetyssä täysistunnossa valtioneuvoston jäseneksi nimitetty ed. Juha Rehula sai vapautuksen muun muassa sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenyydestä. Tuolloin ilmoitettiin, että sosiaali- ja terveysvaliokunnan täydennysvaali toimitetaan ensi tiistaina 1.6.2010 kello 14 pidettävässä täysistunnossa.

Puhemiesneuvostolle annetun selvityksen perusteella ilmoitan, että aikaisemmasta ilmoituksesta poiketen sosiaali- ja terveysvaliokunnan täydennysvaali toimitetaan perjantaina 4.6.2010 kello 13 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään perjantaina 4.6.2010 kello 10.

2) Valiokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Ensimmäinen varapuhemies:

Totean, että vaalit ovat yksimielisiä ja että eduskunta valitsee ehdokaslistojen mukaisesti

suuren valiokunnan jäseneksi ed. Liisa Hyssälän ja

työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäseneksi ed. Liisa Hyssälän.

3) Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 109/2009 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 4/2010 vp

Lakialoite  LA 112/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 58/2/2010

4) Hallituksen esitys laiksi tulvariskien hallinnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 30/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 9/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laiksi Suomen perustuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 60/2010 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan, jolle ulkoasiainvaliokunnan ja puolustusvaliokunnan on annettava lausunto.

Asian käsittely keskeytettiin 26.5.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 56/1/2010

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle ulkoasiainvaliokunnan ja puolustusvaliokunnan on annettava lausunto.

6) Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2009

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 6/2010 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan, jolle muut erikoisvaliokunnat voivat antaa lausunnon viimeistään 23.6.2010.

Asian käsittely keskeytettiin 21.5.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 55/7/2010

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan, jolle muut erikoisvaliokunnat voivat antaa lausunnon viimeistään 23.6.2010

7) Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2009 uusituissa kunnallisvaaleissa Karkkilassa, Kauniaisissa ja Vihdissä

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 12/2010 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään tarkastusvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan.

8) Valtioneuvoston selonteko kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta

Mietintöjen pöydällepano

Valtioneuvoston selonteko  VNS 9/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 8/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 2.6.2010 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 1.6.2010 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 19.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​