Täysistunnon pöytäkirja 57/2011 vp

PTK 57/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

57. PERJANTAINA 21. LOKAKUUTA 2011

Puhetta johti toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (13.01—13.06).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 38 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Heikki Autto /kok (e)
 • Thomas Blomqvist /r
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (e)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (e)
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Lasse Hautala /kesk (p)
 • Susanna Huovinen /sd
 • Lauri Ihalainen /sd (e)
 • Saara Karhu /sd (e)
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Esko Kurvinen /kok (e)
 • Annika Lapintie /vas
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Antti Lindtman /sd (e)
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd (e)
 • Lasse Männistö /kok (e)
 • Markku Mäntymaa /kok (e)
 • Elisabeth Nauclér /r (e)
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Petteri Orpo /kok
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas
 • Jaana Pelkonen /kok (e)
 • Kari Rajamäki /sd
 • Leena Rauhala /kd (s)
 • Pekka Ravi /kok
 • Annika Saarikko /kesk (e)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Mikko Savola /kesk (e)
 • Eero Suutari /kok (e)
 • Kari Tolvanen /kok (e)
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Jutta Urpilainen /sd (e)
 • Stefan Wallin /r
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Sofia Vikman /kok (e)
 • Henna Virkkunen /kok

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 81, 84, 88, 89, 92, 94—101, 103—105, 107, 108, 111, 112, 115, 118, 121, 138/2011 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Lepäämässä oleva ehdotus Suomen perustuslain muuttamisesta

Yksi käsittely

Lepäämässä oleva lakiehdotus  LJL 3/2011 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 3/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä asiasisällöltään muuttamattomina päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä, tai hylätä. Perustuslakivaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään. Keskustelu asiasta päättyi 19.10.2011 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 55/1/2011

Keskustelussa on Vesa-Matti Saarakkala Tom Packalénin kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Joka hyväksyy perustuslakivaliokunnan ehdotuksen lakiehdotusten hyväksymisestä, äänestää "jaa"; joka hyväksyy Vesa-Matti Saarakkalan ehdotuksen lakiehdotusten hylkäämisestä, äänestää "ei". Jos vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä on jaa-ääniä, on lakiehdotukset hyväksytty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi lakiehdotukset äänin

jaa 118, ei 40, tyhjiä 1; poissa 40

( Ään. 1 )

( liite1 )

Lakiehdotusten käsittely yhden käsittelyn asiana päättyi.

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 43/2011 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 5/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 25.10.2011 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.06.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Timo Tuovinen

​​​​