Täysistunnon pöytäkirja 57/2014 vp

PTK 57/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

57. PERJANTAINA 23. TOUKOKUUTA 2014

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (13.00—13.31).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 53 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk (s)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (e)
 • Satu Haapanen /vihr
 • Teuvo Hakkarainen /ps
 • Jussi Halla-aho /ps
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • Olli Immonen /ps
 • Risto Kalliorinne /vas
 • Ilkka Kanerva /kok (e)
 • Saara Karhu /sd
 • Krista Kiuru /sd (s)
 • Anna Kontula /vas
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Laila Koskela /ps
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Esko Kurvinen /kok
 • Merja Kyllönen /vas
 • Suna Kymäläinen /sd (s)
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Eero Lehti /kok
 • Maria Lohela /ps
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Pirkko Mattila /ps
 • Riitta Myller /sd
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Mikaela Nylander /r
 • Mats Nylund /r
 • Pentti Oinonen /ps
 • Petteri Orpo /kok (s)
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas
 • Tuula Peltonen /sd
 • Pekka Ravi /kok
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Mikko Savola /kesk
 • Timo Soini /ps
 • Ismo Soukola /ps (e)
 • Alexander Stubb /kok
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Jani Toivola /vihr
 • Maria Tolppanen /ps
 • Jutta Urpilainen /sd (e)
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Sofia Vikman /kok (s)
 • Henna Virkkunen /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Juha Väätäinen /ps
 • Peter Östman /kd

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 22.5.2014 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 65, 66/2014 vp, joista hallituksen esitys 66 on esitys vuoden 2014 lisätalousarvioksi.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 271, 289, 305—308, 310, 313, 314/2014 vp.

__________

Kertomukset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtiontalouden tarkastusvirasto on 22.5.2014 antanut eduskunnalle erilliskertomuksen Finanssipolitiikan tarkastuksen ja valvonnan raportti 2014 (K 15/2014 vp) sekä erilliskertomuksen valtion vuoden 2013 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta (K 16/2014 vp).

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle Maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä postilain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 29/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 6/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Keskustelu

Puhemies Eero Heinäluoma:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 58/8/2012

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain 12 §:n muuttamisesta sekä Maaseutuvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 42/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 11/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 49/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 5/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelu

Puhemies Eero Heinäluoma:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 59/8/2014

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 43/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 12/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 27.5.2014 pidettävään täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 48/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 7/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 27.5.2014 pidettävään täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaivoslain 169 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 60/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 4/2014 vp

Lakialoite  LA 78/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 27.5.2014 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 27.5.2014 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.31.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen