Täysistunnon pöytäkirja 58/2003 vp

PTK 58/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

58. TIISTAINA 16. SYYSKUUTA 2003

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudon sijasta merkitään läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon, sekä seuraavat edustajat:

 • Janina Andersson /vihr
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Jyrki Katainen /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Irina Krohn /vihr
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Reijo Paajanen /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Ahti Vielma /kok
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk
 • Täysistunnon kuluessa ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

  • Satu Taiveaho /sd
  • Ilkka Kanerva /kok

  __________

  PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

  1) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2004

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 55/2003 vp

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

  Ministeri Kalliomäen esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelua jatketaan ryhmäpuheenvuoroilla, joiden pituus on enintään 15 minuuttia. Ryhmäpuheenvuorojen ja niiden jälkeen käytävän debatin jälkeen asian käsittely keskeytetään. Asian käsittelyä jatketaan huomenna keskiviikkona kello 10 pidettävässä täysistunnossa, jolloin lähetekeskustelu jatkuu nopeatahtisena keskusteluna ja etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen pituus on enintään 7 minuuttia.

  Keskustelu

  Puhemies:

  Asian käsittely keskeytetään.

  Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 59/2/2003

  2) Hallituksen esitys laiksi valtion vuonna 1999 kansaneläkelaitokselle suorittaman takuusuorituksen vähentämisestä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 43/2003 vp

  Puhemies:

  Päiväjärjestyksestä poistetaan 2) asia.

  3) Hallituksen esitys laiksi yhdenvertaisuuden turvaamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 44/2003 vp

  Puhemies:

  Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

  Keskustelu

  Toinen varapuhemies:

  Asian käsittely keskeytetään.

  Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 60/28/2003

  4) Hallituksen esitys laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 10 luvun 3 §:n ja työttömyysturvalain 7 luvun 8 §:n muuttamisesta

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 45/2003 vp

  Toinen varapuhemies:

  Päiväjärjestyksestä poistetaan 4) asia.

  5) Hallituksen esitys laiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 42/2003 vp

  Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

  6) Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2002

  Lähetekeskustelu

  Kertomus  K 10/2003 vp

  Toinen varapuhemies:

  Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

  Viime perjantain istunnossa asian käsittely keskeytettiin.

  PTK 56/3/2003

  Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

  7) Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 34 a luvun 1 ja 4 §:n muuttamisesta ja rikoslain muuttamisesta annetun lain 34 luvun 12 §:n muuttamisesta

  Toinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 40/2003 vp

  Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 2/2003 vp

  Toinen varapuhemies:

  Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

  Keskustelua ei synny.

  Lakiehdotukset hyväksytään.

  Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

  Asia on loppuun käsitelty.

  __________

  Toinen varapuhemies:

  Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 10.

  Täysistunto lopetetaan kello 18.46.

  Pöytäkirjan vakuudeksi:

  Seppo Tiitinen

  ​​​​