Täysistunnon pöytäkirja 58/2010 vp

PTK 58/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

58. TIISTAINA 1. KESÄKUUTA 2010

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (14.01—15.59) ja toinen varapuhemies Tarja Filatov (15.59—17.05).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 34 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Eero Akaan-Penttilä /kok (e)
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (e)
 • Juha Hakola /kok (e)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Rakel Hiltunen /sd (s)
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Sinikka Hurskainen /sd (e)
 • Kyösti Karjula /kesk (e)
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Juha Korkeaoja /kesk (e)
 • Johannes Koskinen /sd (e)
 • Merja Kyllönen /vas
 • Suvi Lindén /kok
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Håkan Nordman /r (s)
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Mats Nylund /r (e)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Sari Palm /kd (e)
 • Mauri Pekkarinen /kesk (e)
 • Pekka Ravi /kok (s)
 • Anni Sinnemäki /vihr (e)
 • Minna Sirnö /vas
 • Tommy Tabermann /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas (e)
 • Astrid Thors /r (e)
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Tapani Tölli /kesk (e)
 • Tuulikki Ukkola /kok (e)
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Antti Vuolanne /sd (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Jukka Mäkelä /kok (15.09)

__________

U-asiat

Puhemies:

Valtioneuvosto on 27.5.2010 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 15, 16/2010 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 15 lakivaliokunnan sekä

asiasta U 16 valtiovarainvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi sijoitusrahastolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 287/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 11/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 26.5.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 56/21/2010

Keskustelussa on ed. Toimi Kankaanniemi ed. Jouko Skinnarin kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen äänin

jaa 97, ei 61; poissa 41.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

__________

Kazakhstanin parlamentin puhemiehen vierailu

Puhemies:

Arvoisat kansanedustajat! Ilmoitan, että Kazakhstanin parlamentin puhemies Ural Muhamedzhanov seurueineen on saapunut seuraamaan täysistuntoa. Eduskunnan puolesta lausun arvoisat vieraat tervetulleiksi eduskuntaan. (Suosionosoituksia)

__________

2) Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 109/2009 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 4/2010 vp

Lakialoite  LA 112/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 27.5.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 57/3/2010

Nyt ryhdytään hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

16 §

Tuula Peltonen /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, mikä on vastalauseessa 1.

Ilkka Kantola /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Tuula Peltonen on ed. Ilkka Kantolan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Tuula Peltosen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 16 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 104, ei 60; poissa 35.

( Ään. 2 )

16 a §

Tuula Peltonen /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, mikä on vastalauseessa 1.

Ilkka Kantola /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Tuula Peltonen on ed. Ilkka Kantolan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Tuula Peltosen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 16 a §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 108, ei 54; poissa 37.

( Ään. 3 )

17 §

Tuula Peltonen /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, mikä on vastalauseessa 1.

Ilkka Kantola /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, mikä on vastalauseessa 2.

Kari Kärkkäinen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Tuula Peltonen on ed. Ilkka Kantolan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Ed. Leena Rauhala on ed. Kari Kärkkäisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies:

Ensin äänestetään ed. Tuula Peltosen ehdotuksesta ed. Leena Rauhalan ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Tuula Peltosen ehdotuksesta ed. Leena Rauhalan ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi ed. Leena Rauhalan ehdotuksen äänin

jaa 110, ei 52, tyhjiä 1; poissa 36.

( Ään. 4 )

2) Äänestyksessä ed. Leena Rauhalan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 17 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 103, ei 59; poissa 37.

( Ään. 5 )

17 a §

Tuula Peltonen /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, mikä on vastalauseessa 1.

Ilkka Kantola /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, mikä on vastalauseessa 2.

Kari Kärkkäinen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Tuula Peltonen on ed. Ilkka Kantolan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Ed. Leena Rauhala on ed. Kari Kärkkäisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies:

Ensin äänestetään ed. Tuula Peltosen ehdotuksesta ed. Leena Rauhalan ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Tuula Peltosen ehdotuksesta ed. Leena Rauhalan ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi ed. Leena Rauhalan ehdotuksen äänin

jaa 112, ei 49, tyhjiä 3; poissa 35.

( Ään. 6 )

2) Äänestyksessä ed. Leena Rauhalan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 17 a §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 103, ei 60; poissa 36.

( Ään. 7 )

17 b §, jota ei ole mietinnössä

Tuula Peltonen /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, mikä on vastalauseessa 1.

Ilkka Kantola /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Tuula Peltonen on ed. Ilkka Kantolan kannattamana ehdottanut, että lakiin lisätään vastalauseen 1 mukainen 17 b §.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Tuula Peltosen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön, jossa ei ole 17 b §:ää, äänin

jaa 104, ei 59; poissa 36.

( Ään. 8 )

Eduskunta hyväksyi 30 §:n mietinnön mukaisena.

31 a §

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, mikä on vastalauseessa 2.

Kari Kärkkäinen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Leena Rauhala on ed. Kari Kärkkäisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Leena Rauhalan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 31 a §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 135, ei 27, tyhjiä 1; poissa 36.

( Ään. 9 )

32 §

Tuula Peltonen /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, mikä on vastalauseessa 1.

Ilkka Kantola /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Tuula Peltonen on ed. Ilkka Kantolan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Tuula Peltosen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 32 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 104, ei 60; poissa 35.

( Ään. 10 )

39 §

Tuula Peltonen /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, mikä on vastalauseessa 1.

Ilkka Kantola /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Tuula Peltonen on ed. Ilkka Kantolan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Tuula Peltosen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 39 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 110, ei 53; poissa 36.

( Ään. 11 )

40 §

Tuula Peltonen /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, mikä on vastalauseessa 1.

Ilkka Kantola /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, mikä on vastalauseessa 2.

Kari Kärkkäinen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Tuula Peltonen on ed. Ilkka Kantolan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Ed. Leena Rauhala on ed. Kari Kärkkäisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies:

Ensin äänestetään ed. Tuula Peltosen ehdotuksesta ed. Leena Rauhalan ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Tuula Peltosen ehdotuksesta ed. Leena Rauhalan ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi ed. Leena Rauhalan ehdotuksen äänin

jaa 109, ei 54; poissa 36.

( Ään. 12 )

2) Äänestyksessä ed. Leena Rauhalan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 40 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 135, ei 27, tyhjiä 1; poissa 36.

( Ään. 13 )

41 §

Tuula Peltonen /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, mikä on vastalauseessa 1.

Ilkka Kantola /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Tuula Peltonen on ed. Ilkka Kantolan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Tuula Peltosen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 41 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 110, ei 54; poissa 35.

( Ään. 14 )

42 §

Tuula Peltonen /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, mikä on vastalauseessa 1.

Ilkka Kantola /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Tuula Peltonen on ed. Ilkka Kantolan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Tuula Peltosen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 42 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 109, ei 54; poissa 36.

( Ään. 15 )

Eduskunta hyväksyi 48 b §:n mietinnön mukaisena

Voimaantulosäännös

Tuula Peltonen /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että voimaantulosäännös saa sen muodon, mikä on vastalauseessa 1.

Ilkka Kantola /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Tuula Peltonen on ed. Ilkka Kantolan kannattamana ehdottanut, että voimaantulosäännös hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Tuula Peltosen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi voimaantulosäännöksen mietinnön mukaisena äänin

jaa 104, ei 59; poissa 36.

( Ään. 16 )

Eduskunta hyväksyi johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laeiksi takuueläkkeestä ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 50/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 10/2010 vp

Lakialoite  LA 81/2008 vp, 27, 29/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 26.5.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 56/9/2010

Nyt ryhdytään hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän 1. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Hallituksen esitykseen sisältyvä 2. lakiehdotus

19 §, jota ei ole mietinnössä

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1, mikä tarkoittaa kansaneläkkeitten tasokorotusta 40 eurolla.

Paavo Arhinmäki /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Erkki Virtanen on ed. Paavo Arhinmäen kannattamana ehdottanut, että 19 § hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Erkki Virtasen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön, jossa ei ole 19 §:ää, äänin

jaa 137, ei 26, tyhjiä 1; poissa 35.

( Ään. 17 )

Eduskunta hyväksyi 35 ja 70 §:n, voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Hallituksen esitykseen sisältyvä 3. lakiehdotus

Eduskunta hyväksyi 8 §:n mietinnön mukaisena.

11 §, jota ei ole mietinnössä

Anneli Kiljunen /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että nyt käsiteltävänä olevien lakipykälien ohella muutetaan lain 11 § sen mukaan kuin vastalauseessa 2 ehdotetaan.

Merja Kuusisto /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Anneli Kiljunen on ed. Merja Kuusiston kannattamana ehdottanut, että 11 § hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Anneli Kiljusen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön, jossa ei ole 11 §:ää, äänin

jaa 109, ei 54; poissa 36.

( Ään. 18 )

Eduskunta hyväksyi 41 §:n, voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien 4.—19. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laeiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta ja eräiden luotonantajien rekisteröinnistä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 24/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 10/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 26.5.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 56/11/2010

Yleiskeskustelussa on ed. Jouko Skinnari ed. Valto Kosken kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen 2 sisältyvät lakiehdotukset.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies:

Käsittelyn pohjaa koskevasta ed. Jouko Skinnarin ehdotuksesta äänestetään valiokunnan ehdotusta vastaan.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi käsittelyn pohjaksi valiokunnan ehdotuksen äänin

jaa 102, ei 61; poissa 36.

( Ään. 19 )

Puhemies:

Nyt ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

1. lakiehdotus

Eduskunta hyväksyi 6 a luvun 12 §:n ja luvun otsikon, 7 luvun 1—7 §:n ja 1 §:n edellä olevan väliotsikon, 8—12 §:n ja 8 §:n edellä olevan väliotsikon, 13—16 §:n ja 13 §:n edellä olevan väliotsikon, 17—19 §:n ja 17 §:n edellä olevan väliotsikon, 20—22 §:n ja 20 §:n edellä olevan väliotsikon sekä 23 §:n mietinnön mukaisina.

7 luvun 24 §

Matti Kangas /vas:

Arvoisa puhemies! Esitän, että lakiesitys saa vastalauseen 1 mukaisen muodon, joka tarkoittaa, että pikavippien koronkiskontaan tulee katto.

Matti Kauppila /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kankaan tekemää esitystä.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Matti Kangas on ed. Matti Kauppilan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Matti Kankaan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 7 luvun 24 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 103, ei 62; poissa 34.

( Ään. 20 )

Eduskunta hyväksyi 7 luvun 25 §:n ja 23 §:n edellä olevan väliotsikon, 26—38 §:n ja 26 §:n edellä olevan väliotsikon, 39 ja 40 §:n ja 39 §:n edellä olevan väliotsikon, 41—47 §:n ja 41 §:n edellä olevan väliotsikon, 48 ja 49 §:n ja 48 §:n edellä olevan väliotsikon, 50 ja 51 §:n ja 50 §:n edellä olevan väliotsikon ja luvun otsikon, voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

2. lakiehdotus

1 §

Sirpa Paatero /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että muotoilu on vastalauseen 2 mukainen.

Miapetra Kumpula-Natri /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Sirpa Paatero on ed. Miapetra Kumpula-Natrin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Sirpa Paateron ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 1 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 103, ei 62; poissa 34.

( Ään. 21 )

Eduskunta hyväksyi 2 §:n mietinnön mukaisena.

3 §

Sirpa Paatero /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, mikä on vastalauseessa 2, elikkä rekisteri Finanssivalvonnalle.

Miapetra Kumpula-Natri /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Sirpa Paatero on ed. Miapetra Kumpula-Natrin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Sirpa Paateron ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 3 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 102, ei 62; poissa 35.

( Ään. 22 )

4 §

Sirpa Paatero /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa muodon, joka on vastalauseessa 2.

Miapetra Kumpula-Natri /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Sirpa Paatero on ed. Miapetra Kumpula-Natrin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Sirpa Paateron ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 4 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 102, ei 62; poissa 35.

( Ään. 23 )

Eduskunta hyväksyi 5 ja 6 §:n mietinnön mukaisina.

7 §

Sirpa Paatero /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa muodon, kuten on vastalausees- sa 2.

Miapetra Kumpula-Natri /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Sirpa Paatero on ed. Miapetra Kumpula-Natrin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Sirpa Paateron ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 7 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 102, ei 61; poissa 36.

( Ään. 24 )

Eduskunta hyväksyi 8 ja 9 §:n mietinnön mukaisina.

10 §

Sirpa Paatero /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa muodon, kuten on vastalauseessa 2.

Miapetra Kumpula-Natri /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Sirpa Paatero on ed. Miapetra Kumpula-Natrin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Sirpa Paateron ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 10 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 102, ei 60; poissa 37.

( Ään. 25 )

11 §

Sirpa Paatero /sd:

Arvoisa puhemies! Teen esityksen pykälästä vastalauseen 2 mukaisesti.

Miapetra Kumpula-Natri /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Sirpa Paatero on ed. Miapetra Kumpula-Natrin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Sirpa Paateron ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 11 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 102, ei 60; poissa 37.

( Ään. 26 )

12 §

Sirpa Paatero /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että 12 § saa vastalauseen 2 mukaisen muodon.

Miapetra Kumpula-Natri /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Sirpa Paatero on ed. Miapetra Kumpula-Natrin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Sirpa Paateron ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 12 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 104, ei 58; poissa 37.

( Ään. 27 )

Eduskunta hyväksyi 13 §:n mietinnön mukaisena.

14 §

Sirpa Paatero /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa muodon, kuten on vastalausees- sa 2.

Miapetra Kumpula-Natri /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Sirpa Paatero on ed. Miapetra Kumpula-Natrin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Sirpa Paateron ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 14 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 104, ei 60; poissa 35.

( Ään. 28 )

Eduskunta hyväksyi 15 §:n mietinnön mukaisena.

16 §

Sirpa Paatero /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että 16 § saa muodon, kuten on vastalauseessa 2.

Miapetra Kumpula-Natri /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan nopeampaa voimaantulosäännöstä.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Sirpa Paatero on ed. Miapetra Kumpula-Natrin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Sirpa Paateron ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 16 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 101, ei 60; poissa 38.

( Ään. 29 )

Eduskunta hyväksyi 3.—8. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2009

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 7/2010 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan.

6) Valtion tilinpäätöskertomus 2009

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 11/2010 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään tarkastusvaliokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan on annettava lausunto.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 7) asiasta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti tarkastusvaliokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan on annettava lausunto.

7) Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion varainhoitovuoden 2009 tilinpäätöksen ja valtion tilinpäätöskertomuksen tarkastuksesta

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 13/2010 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään tarkastusvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys laiksi sakon ja rikesakon määräämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 94/2009 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 9/2010 vp

Lakialoite  LA 66/2008 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys Eurojustin vahvistamista koskevan päätöksen täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 18/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 10/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys laiksi maatalouden interventiorahastosta annetun lain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 64/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 8/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys laiksi tulvariskien hallinnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 30/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 9/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys laiksi tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 55/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 11/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

13) Laki eduskuntaryhmien tuesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 34/2010 vp (Timo Kalli /kesk ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

14) Lisätalousarvioaloitteet

Lähetekeskustelu

Lisätalousarvioaloite  LTA 20—113/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Lisätalousarvioaloitteet lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Ilmoitetaan, että edustajien tekemät lisätalousarvioaloitteet ovat tänään nähtävillä eduskunnan kansliassa lainsäädäntöjohtajan huoneessa.

Päätökset

Lisätalousarvioaloitteet lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

15) Hallituksen esitys laeiksi arpajaislain sekä eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain 2 ja 7 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys arpajaislain sekä eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain 2 ja 7 §:n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 96/2008 vp) täydentämisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 96/2008 vp

Hallituksen esitys  HE 212/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 7/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 3.6.2010 pidettävään täysistuntoon.

16) Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain sekä työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 59/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 12/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 3.6.2010 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 2.6.2010 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 17.05.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​