Täysistunnon pöytäkirja 58/2011 vp

PTK 58/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

58. TIISTAINA 25. LOKAKUUTA 2011

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (14.16—15.22).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 31 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Jouni Backman /sd (e)
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Teuvo Hakkarainen /ps (s)
 • Lauri Ihalainen /sd (e)
 • Kalle Jokinen /kok
 • Ilkka Kanerva /kok (e)
 • Saara Karhu /sd (e)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Katri Komi /kesk (e)
 • Johannes Koskinen /sd (e)
 • Suna Kymäläinen /sd (s)
 • Annika Lapintie /vas (e)
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Maria Lohela /ps (e)
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Hanna Mäntylä /ps (s)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Tom Packalén /ps (e)
 • Sari Palm /kd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Leena Rauhala /kd (s)
 • Pertti Salolainen /kok (e)
 • Timo Soini /ps (e)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Hanna Tainio /sd
 • Astrid Thors /r
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Ben Zyskowicz /kok (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Sari Palm /kd (14.56)

__________

U-asiat

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 20.10.2011 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asian U 43/2011 vp, ja puhemies on lähettänyt sen käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle biopankkilaiksi sekä laeiksi ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamiseksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 86/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion osuudesta terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen kustannuksista ja Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 68/2011 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 6/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 26.10.2011 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 26.10.2011 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 15.22.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen