Täysistunnon pöytäkirja 58/2012 vp

PTK 58/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

58. KESKIVIIKKONA 30. TOUKOKUUTA 2012

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (14.01—16.30) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (16.30—18.19).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 31 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Tarja Filatov /sd
 • Jukka Gustafsson /sd (e)
 • Lars Erik Gästgivars /r
 • Pekka Haavisto /vihr (e)
 • Susanna Huovinen /sd (e)
 • Lauri Ihalainen /sd (e)
 • Risto Kalliorinne /vas (e)
 • Mika Kari /sd (s)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Pia Kauma /kok
 • Katri Komi /kesk (s)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Riitta Myller /sd (e)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Heli Paasio /sd (s)
 • Sari Palm /kd (e)
 • Markku Rossi /kesk (e)
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps (p)
 • Sari Sarkomaa /kok (e)
 • Anni Sinnemäki /vihr (s)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Kauko Tuupainen /ps (e)
 • Tapani Tölli /kesk (e)
 • Jutta Urpilainen /sd (e)
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Anne-Mari Virolainen /kok (e)
 • Ville Vähämäki /ps
 • Juha Väätäinen /ps (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Anu Vehviläinen /kesk (17.03)
 • Sampsa Kataja /kok (17.25)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 23 luvun 5 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 16/2012 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 4/2012 vp

Lakialoite  LA 4/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 60/1/2012

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen ehkäisemisestä ja ratkaisemisesta sekä esitutkinnan ja syytetoimien siirtämisestä Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 21/2012 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 5/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 121/2011 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 1/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asevelvollisuuslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 37/2012 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 4/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on puolustusvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 31.5.2012 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 18.19.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen