Täysistunnon pöytäkirja 58/2013 vp

PTK 58/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

58. PERJANTAINA 24. TOUKOKUUTA 2013

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (13.02—13.06).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 36 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Thomas Blomqvist /r
 • Tuija Brax /vihr (s)
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd (s)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (e)
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (p)
 • Lasse Hautala /kesk
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • Reijo Hongisto /ps (e)
 • Lauri Ihalainen /sd (e)
 • Harri Jaskari /kok
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Mika Kari /sd (s)
 • Pia Kauma /kok (e)
 • Inkeri Kerola /kesk (e)
 • Krista Kiuru /sd
 • Johannes Koskinen /sd (e)
 • Merja Kuusisto /sd
 • Merja Kyllönen /vas (s)
 • Mikaela Nylander /r
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Tom Packalén /ps
 • Tuula Peltonen /sd
 • Raimo Piirainen /sd
 • Leena Rauhala /kd (s)
 • Markku Rossi /kesk (e)
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Ismo Soukola /ps
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Pia Viitanen /sd
 • Anne-Mari Virolainen /kok (e)
 • Ben Zyskowicz /kok

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 23.5.2013 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 52—55/2013 vp, joista hallituksen esitys 52 on esitys vuoden 2013 lisätalousarvioksi.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 278, 310, 313, 316, 318, 319, 321, 324, 326, 328, 331, 332, 334, 340, 341, 344—346, 349, 353, 355, 356, 363, 370, 375/2013 vp.

__________

Muutokset valtioneuvoston kokoonpanossa

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvostossa toimeenpantuja muutoksia koskeva Tasavallan Presidentin 24.5.2013 päivätty avoin kirje on jaettu edustajille, ja se otetaan pöytäkirjaan:

"Tasavallan Presidentin avoin kirje

valtioneuvostossa toimeenpannuista muutoksista

Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2013

Tasavallan Presidentti vapauttaa pyynnöstä yhteiskuntatieteiden maisteri, kansanedustaja Jukka Tapani Gustafssonin valtioneuvoston jäsenyydestä ja opetusministerin tehtävästä sekä

toimittaja, kansanedustaja Maria Guzenina-Richardsonin valtioneuvoston jäsenyydestä ja peruspalveluministerin tehtävästä.

Tasavallan Presidentti siirtää ja määrää samalla asunto- ja viestintäministeri Krista Katriina Kiurun opetusministeriksi.

Edelleen Tasavallan Presidentti nimittää ja määrää

yhteiskuntatieteiden maisteri, kansanedustaja Krista Anri Susanna Huovisen valtioneuvoston jäseneksi ja peruspalveluministeriksi sosiaali- ja terveysministeriöön sekä

hallintotieteiden maisteri, kansanedustaja Pia-Liisa Viitasen valtioneuvoston jäseneksi ja asunto- ja viestintäministeriksi ympäristöministeriöön sekä käsittelemään liikenne- ja viestintäministeriön toimialaan kuuluvia asioita.

Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2013

Tasavallan Presidentti

  Sauli Niinistö

        Pääministeri Jyrki Katainen"

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puutavaran mittauksesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 192/2012 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 4/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 22.5.2013 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 56/3/2013

Nyt käsitellään muutosehdotukset.

Päätökset

63 §

Anne Kalmari /kesk:

Arvoisa puhemies! Esitän että 63 § hyväksytään sen sisältöisenä kuin se on vastalauseessa.

Pirkko Mattila /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Anne Kalmari on Pirkko Mattilan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Anne Kalmarin ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 63 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 92, ei 64, tyhjiä 1; poissa 42.

( Ään. 1 )

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun lain 7 ja 19 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 28/2013 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 9/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 37/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 12/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 28.5.2013 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.06.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen