Täysistunnon pöytäkirja 58/2014 vp

PTK 58/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

58. TIISTAINA 27. TOUKOKUUTA 2014

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.05—15.47), ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (15.47—17.53) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (17.53—18.10).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 23 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Lars Erik Gästgivars /r
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Jussi Halla-aho /ps (e)
 • Harri Jaskari /kok
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Inkeri Kerola /kesk (e)
 • Krista Kiuru /sd (s)
 • Anna Kontula /vas (e)
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd (e)
 • Lasse Männistö /kok
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Ville Niinistö /vihr
 • Mats Nylund /r
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps (e)
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Timo Soini /ps
 • Jani Toivola /vihr
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Henna Virkkunen /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd (14.46)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2014 lisätalousarvioksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 66/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 2) asiasta.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

2) Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan tarkastuksen ja valvonnan raportti 2014

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 15/2014 vp

Asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan on annettava lausunto. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

3) Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2013

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 13/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

4) Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2013 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 16/2014 vp

Asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 43/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 12/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 48/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 7/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaivoslain 169 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 60/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 4/2014 vp

Lakialoite  LA 78/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle yhteistyöstä ulkomaanopetuksen alalla Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 57/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 4/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Ensin päätetään sivistysvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi standardisoimislain ja teknisten määräysten ilmoitusmenettelyä koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta annetun lain kumoamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 59/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 3/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuorotteluvapaalain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 36/2014 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 2/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valmisteverotuslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 30/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 3/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 28.5.2014 pidettävään täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle romualan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta koskeviksi säännöksiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 31/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 4/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 28.5.2014 pidettävään täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vesihuoltolain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 218/2013 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 6/2014 vp

Lakialoite  LA 11/2012 vp

Toimenpidealoite  TPA 42/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 28.5.2014 pidettävään täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi apteekkimaksusta annetun lain 1 a ja 2 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 64/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 4/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 28.5.2014 pidettävään täysistuntoon.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain, valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 a §:n sekä valtion vientitakuista annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 58/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 5/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 28.5.2014 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 28.5.2014 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 18.10.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​