Täysistunnon pöytäkirja 59/2005 vp

PTK 59/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

59. TIISTAINA 24. TOUKOKUUTA 2005

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Arja Alho /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Tuula Haatainen /sd
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Mikko Immonen /vas
 • Tanja Karpela /kesk
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Jyrki Katainen /kok
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Leena Luhtanen /sd
 • Hannes Manninen /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Kalevi Olin /sd
 • Reijo Paajanen /kok
 • Lyly Rajala /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Timo Soini /ps
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Astrid Thors /r
 • Jutta Urpilainen /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Astrid Thors /r
 • Arto Seppälä /sd
 • Timo Soini /ps
 • Kalevi Olin /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

23.—31.5. edustaja

 • Arja Alho /sd

24.5. edustajat

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Tuula Haatainen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Hannes Manninen /kesk

24. ja 25.5. edustajat

 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Tarja Filatov /sd
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Lasse Hautala /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Esko Kurvinen /kok
 • Leena Luhtanen /sd
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Heli Paasio /sd
 • Veijo Puhjo /vas
 • Tapani Tölli /kesk
 • Ahti Vielma /kok
 • Matti Väistö /kesk
 • Tuula Väätäinen /sd

24.—26.5. edustaja

 • Kimmo Kiljunen /sd

24.—27.5. edustaja

 • Juha Korkeaoja /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

24.5. edustajat

 • Kalevi Lamminen /kok
 • Säde Tahvanainen /sd

24. ja 25.5. edustaja

 • Jyrki Kasvi /vihr

24.5.—3.6. edustaja

 • Tanja Karpela /kesk

24.5.—12.6. edustaja

 • Seppo Lahtela /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

24.5. edustajat

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Mikko Immonen /vas
 • Jyrki Katainen /kok
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Kalevi Olin /sd
 • Reijo Paajanen /kok
 • Lyly Rajala /kok
 • Jutta Urpilainen /sd

24. ja 25.5. edustaja

 • Eero Heinäluoma /sd

24.—27.5. edustaja

 • Ilkka Taipale /sd

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys vuoden 2005 lisätalousarvioksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 62/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys laiksi Teollisen yhteistyön rahasto Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 61/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys veronkantolaiksi sekä laeiksi valmisteverotuslain 36 §:n ja ajoneuvoverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 63/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys laeiksi tuloverolain 9 §:n ja rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 64/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys laeiksi kiinteistönmuodostamislain ja eräistä naapuruussuhteista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 65/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laiksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 66/2005 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys ammattikorkeakoulujen tutkintojärjestelmän kehittämiseksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 14/2005 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 3/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys laiksi yliopistolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 12/2005 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 4/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laiksi opintotukilain muuttamisesta ja opintolainavähennyksen edellyttämiksi muutoksiksi verolainsäädäntöön

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 11/2005 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 5/2005 vp

Lakialoite  LA 8, 9/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 59/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 7/2005 vp

Lakialoite  LA 165/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 17.58.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen