Täysistunnon pöytäkirja 59/2008 vp

PTK 59/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

59. KESKIVIIKKONA 28. TOUKOKUUTA 2008

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 29 edustajaa:

 • Risto Autio /kesk
 • Merikukka Forsius /kok
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Heidi Hautala /vihr
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Harri Jaskari /kok
 • Heli Järvinen /vihr
 • Ulla Karvo /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Timo Kaunisto /kesk
 • Krista Kiuru /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Ville Niinistö /vihr
 • Pertti Salolainen /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Satu Taiveaho /sd
 • Tuulikki Ukkola /kok
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Pertti Virtanen /ps

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 5 edustajaa:

 • Tuulikki Ukkola /kok
 • Pertti Virtanen /ps
 • Krista Kiuru /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Heidi Hautala /vihr

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

28.5. edustajat

 • Suvi Lindén /kok
 • Jan Vapaavuori /kok

28. ja 29.5. edustajat

 • Jyrki Katainen /kok
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk

28.—30.5. edustajat

 • Timo Kaunisto /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Anu Vehviläinen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

28.5. edustaja

 • Ville Niinistö /vihr

__________

Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2007

Puhemies:

Eduskunnan kirjaston hallitus on 20.2.2008 antanut eduskunnalle kertomuksen toiminnastaan vuonna 2007 (K 7/2008 vp).

__________

Valtion tilinpäätöskertomus vuodelta 2007

Puhemies:

Tasavallan presidentti on 23.5.2008 antanut eduskunnalle valtion tilinpäätöskertomuksen vuodelta 2007 (K 6/2008 vp).

__________

Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus vuodelta 2007

Puhemies:

Valtiontalouden tarkastusvirasto on 26.5.2008 antanut eduskunnalle erilliskertomuksen valtion varainhoitovuoden 2007 tilinpäätöksen ja valtion tilinpäätöskertomuksen tarkastuksesta (K 10/2008 vp).

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys Pohjoismaiden välillä yhteispohjoismaisten laitosten ja niiden henkilökunnan oikeudellista asemaa koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 43/2008 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 4/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys Kansainvälisen Demokratia- ja Vaaliapuinstituutin perussäännön hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 44/2008 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 5/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laeiksi siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain ja Pelastusopistosta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 46/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 5/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotusten sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 41/2008 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 7/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laiksi eläintautilain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 31/2008 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 9/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys uudeksi vakuutusyhtiölaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 13/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 7/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotusten sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 27/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 8/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys vuoden 2006 kansainvälisen trooppista puuta koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 40/2008 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 8/2008 vp

Puhemies:

Ensin päätetään maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Päätökset

Sopimus hyväksyttiin.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

9) Laki perintö- ja lahjaverolain 55 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 33/2008 vp  (Lauri Oinonen /kesk)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

10) Laki tuloverolain 43 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 34/2008 vp  (Bjarne Kallis /kd ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

11) Laki työttömyysturvalain 5 luvun 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 36/2008 vp  (Jukka Gustafsson /sd ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

__________

Puhetta ryhtyi johtamaan ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen.

__________

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

12) Laki arvonlisäverolain 85 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 37/2008 vp  (Lauri Oinonen /kesk)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 17.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen