Täysistunnon pöytäkirja 59/2009 vp

PTK 59/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

59. PERJANTAINA 29. TOUKOKUUTA 2009

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (13.00—13.28).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 31 edustajaa:

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Christina Gestrin /r
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Anne Holmlund /kok
 • Saara Karhu /sd
 • Sampsa Kataja /kok
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Jouko Laxell /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Hannes Manninen /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Sari Palm /kd
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Lyly Rajala /kok
 • Pekka Ravi /kok
 • Eero Reijonen /kesk
 • Petri Salo /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Paula Sihto /kesk
 • Timo Soini /ps
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Marja Tiura /kok
 • Lenita Toivakka /kok
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Pertti Virtanen /ps
 • Ben Zyskowicz /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

29.5. edustajat

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Christina Gestrin /r
 • Mari Kiviniemi /kesk

1.—3.6. edustaja

 • Reijo Kallio /sd

1.—5.6. edustaja

 • Jaakko Laakso /vas

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

29.5. edustaja

 • Ilkka Viljanen /kok

29.5.—5.6. edustaja

 • Olli Nepponen /kok

__________

Hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies:

Tasavallan presidentti on tänään 29.5.2009 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 76—85/2009 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 302, 303, 313, 315, 317, 325, 326, 330, 331, 333—343, 345—352, 354—359, 362—368/2009 vp.

__________

Kertomukset

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan oikeusasiamies on 28.5.2009 antanut eduskunnalle kertomuksensa vuodelta 2008 (K 4/2009 vp).

Kansaneläkelaitoksen valtuutetut ovat 14.4.2009 antaneet eduskunnalle toimintakertomuksensa vuodelta 2008 (K 9/2009 vp).

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi kalastuslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 60/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 4/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 28.5.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 58/5/2009

Nyt ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

73 §

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa.

Matti Kangas /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Esa Lahtelan tekemää hyvää ehdotusta.

Kari Rajamäki /sd:

Herra puhemies! Kannatan myös tätä vapaa-ajan kalastajien asemaa vahvistavaa ja turvaavaa ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Esa Lahtela on ed. Matti Kankaan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Esa Lahtelan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 73 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 97, ei 63, tyhjiä 1; poissa 38.

( Ään. 1 )

Eduskunta hyväksyi 77 a §:n, voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 20/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 14/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 28.5.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 58/2/2009

Nyt ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

1. lakiehdotus

Eduskunta hyväksyi 1—6 §:n mietinnön mukaisina.

7 §

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että pykälä saisi sen muodon, joka on vastalauseessa 1, mikä tarkoittaa sitä, että palveluseteli olisi tulosidonnainen niissä palveluissa, joissa asiakasmaksukin on tulosidonnainen.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Räsäsen ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Päivi Räsänen on ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Päivi Räsäsen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 7 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 95, ei 64; poissa 40.

( Ään. 2 )

Eduskunta hyväksyi 8—13 §:n mietinnön mukaisina.

14 §

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä hyväksyttäisiin vastalauseen 1 muodossa, mikä tarkoittaa sitä, että laki säädettäisiin kolmen vuoden määräajaksi.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Räsäsen ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Päivi Räsänen on ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Päivi Räsäsen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 14 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 97, ei 27, tyhjiä 37; poissa 38.

( Ään. 3 )

Eduskunta hyväksyi johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

2. lakiehdotus

12 §

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saisi sen muodon, joka on vastalauseessa 1, mikä tarkoittaa sitä, että palvelusetelin omavastuuosuus kerryttäisi maksukattoa vastaavan asiakasmaksun suuruiselta osalta.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Räsäsen ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Päivi Räsänen on ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Päivi Räsäsen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 12 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 96, ei 67; poissa 36.

( Ään. 4 )

Eduskunta hyväksyi voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys patoturvallisuuslaiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 214/2008 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 3/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laeiksi ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta sekä elintarvikelain 32 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 51/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 13/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys kansainväliseen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan vuoden 1978 yleissopimukseen tehtyjen muutosten hyväksymisestä ja laiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja niiden soveltamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 66/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 9/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 2.6.2009 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.28.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen