Täysistunnon pöytäkirja 59/2010 vp

PTK 59/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

59. KESKIVIIKKONA 2. KESÄKUUTA 2010

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (14.01—15.57), ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (15.57—18.01) ja toinen varapuhemies Tarja Filatov (18.01—19.16).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 22 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Rakel Hiltunen /sd (s)
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Johannes Koskinen /sd (e)
 • Merja Kyllönen /vas
 • Reijo Laitinen /sd
 • Suvi Lindén /kok
 • Elisabeth Nauclér /r (e)
 • Ville Niinistö /vihr
 • Håkan Nordman /r
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Matti Vanhanen /kesk (e)
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Anne-Mari Virolainen /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 6 edustajaa:

 • Ville Niinistö /vihr (14.16)
 • Anne-Mari Virolainen /kok (14.20)
 • Suvi Lindén /kok (14.21)
 • Kimmo Tiilikainen /kesk (14.21)
 • Paavo Arhinmäki /vas (14.39)
 • Merja Kyllönen /vas (14.40)

__________

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja

Puhemies:

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on 1.6.2010 valinnut puheenjohtajakseen ed. Inkeri Kerolan.

__________

Toimielinten jäsenet

Puhemies:

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää ed. Inkeri Kerola vapautusta puolustusvaliokunnan jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostuttiin.

Puhemies:

Täydennysvaali toimitetaan ensi perjantaina 4.6.2010 kello 13 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi perjantaina kello 10.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Valtioneuvoston selonteko kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta

Palautekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 9/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 8/2010 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen päätetään hallintovaliokunnan mietinnön pohjalta kannanotosta valtioneuvoston selonteon 9/2009 vp johdosta.

Valiokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen käydään yksi ryhmäpuheenvuorokierros, jossa puheenvuorojen pituus on enintään 7 minuuttia. Muiden etukäteen varattujen puheenvuorojen osalta käydään nopeatahtinen keskustelu enintään 5 minuutin puheenvuoroin.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 61/2/2010

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Laki avioliittolain 25 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 36/2010 vp (Toimi Kankaanniemi /kd ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

3) Laki työsopimuslain 4 luvun 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 38/2010 vp (Mirja Vehkaperä /kesk ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys laeiksi ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 §:n ja sairausvakuutuslain 7 luvun 4 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 276/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 13/2010 vp

Lakialoite  LA 40/2009 vp

Toimenpidealoite  TPA 29/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 3.6.2010 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 3.6.2010 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 19.16.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen