Täysistunnon pöytäkirja 59/2011 vp

PTK 59/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

59. KESKIVIIKKONA 26. LOKAKUUTA 2011

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.00—16.32) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (16.32—16.51).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 30 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (s)
 • Jouni Backman /sd (e)
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Teuvo Hakkarainen /ps (s)
 • Risto Kalliorinne /vas
 • Ilkka Kanerva /kok (e)
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Katri Komi /kesk (e)
 • Johannes Koskinen /sd (e)
 • Suna Kymäläinen /sd (s)
 • Annika Lapintie /vas (e)
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Jari Leppä /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Maria Lohela /ps (e)
 • Tom Packalén /ps (e)
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Kari Rajamäki /sd
 • Leena Rauhala /kd (s)
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Pertti Salolainen /kok (e)
 • Jouko Skinnari /sd
 • Timo Soini /ps (e)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Jyrki Yrttiaho /vr
 • Ben Zyskowicz /kok (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Jyrki Yrttiaho /vr (14.15)
 • Jutta Urpilainen /sd (14.19)
 • Jouko Skinnari /sd (14.59)

__________

Puhemiehen ilmoitus Ahvenanmaan maakuntapäivien aloitteen johdosta

Puhemies Eero Heinäluoma:

Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan PeVL 3/2011 vp todennut, että Ahvenanmaan maakuntapäivillä ei ole toimivaltaa hallituksen kirjelmässä M 1/2011 vp tarkoitetun kaltaisen aloitteen tekemiseen.

Tämän johdosta en katso voivani esitellä sanottua aloitetta enää täysistunnon käsiteltäväksi.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion osuudesta terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen kustannuksista ja Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 68/2011 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 6/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 43/2011 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 5/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

3) Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 9/2011 vp (Jouko Skinnari /sd ym.)

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

4) Laki työttömyysturvalain 7 luvun muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 10/2011 vp (Markus Mustajärvi /vr ym.)

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

5) Laki työntekijän eläkelain 92 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 11/2011 vp (Jyrki Yrttiaho /vr)

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

6) Laki työntekijän eläkelain 98 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 12/2011 vp (Jyrki Yrttiaho /vr)

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

7) Laki harkinnanvaraisesta toimeentulotuen valtionlisästä lasten ja nuorten harrastusten tukemiseen

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 13/2011 vp (Johanna Karimäki /vihr)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 27.10.2011 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 16.51.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen