Täysistunnon pöytäkirja 59/2013 vp

PTK 59/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

59. TIISTAINA 28. TOUKOKUUTA 2013

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.00—15.27), ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (15.27—17.57) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (17.57—19.04).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 40 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Christina Gestrin /r (e)
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (p)
 • Satu Haapanen /vihr (e)
 • Jussi Halla-aho /ps (e)
 • Leena Harkimo /kok (e)
 • James Hirvisaari /ps (s)
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Arja Juvonen /ps (e)
 • Esko Kiviranta /kesk (e)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd (e)
 • Merja Kyllönen /vas (s)
 • Annika Lapintie /vas
 • Paula Lehtomäki /kesk (e)
 • Riitta Myller /sd (e)
 • Markku Mäntymaa /kok (e)
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Mats Nylund /r
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (e)
 • Sirpa Paatero /sd
 • Tom Packalén /ps
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas (e)
 • Jaana Pelkonen /kok (s)
 • Arto Pirttilahti /kesk (e)
 • Tuomo Puumala /kesk (e)
 • Leena Rauhala /kd (s)
 • Markku Rossi /kesk (e)
 • Simo Rundgren /kesk (e)
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps (s)
 • Matti Saarinen /sd (e)
 • Kristiina Salonen /sd (e)
 • Timo Soini /ps
 • Ismo Soukola /ps
 • Kari Tolvanen /kok (e)
 • Reijo Tossavainen /ps
 • Kauko Tuupainen /ps (e)
 • Raija Vahasalo /kok (e)
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Mirja Vehkaperä /kesk (e)
 • Ville Vähämäki /ps (e)
 • Peter Östman /kd (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Elisabeth Nauclér /r (14.16)
 • Sirpa Paatero /sd (14.31)
 • Timo Soini /ps (15.20)

__________

U-asiat

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 23.5.2013 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 27—29/2013 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 27 liikenne- ja viestintävaliokunnan sekä

asioista U 28 ja 29 talousvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2013 lisätalousarvioksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 52/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 2) asiasta.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuulivoiman kompensaatioalueista ja laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 54 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 55/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle puolustusvaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle puolustusvaliokunnan on annettava lausunto.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 197/2012 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 11/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puutavaran mittauksesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 192/2012 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 4/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 a ja 14 §:n sekä Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 44/2013 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 5/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 29.5.2013 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 19.04.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​