Täysistunnon pöytäkirja 59/2014 vp

PTK 59/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

59. KESKIVIIKKONA 28. TOUKOKUUTA 2014

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (14.00—16.36).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 28 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Satu Haapanen /vihr (e)
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Jussi Halla-aho /ps
 • Harri Jaskari /kok
 • Ilkka Kantola /sd (e)
 • Krista Kiuru /sd (s)
 • Suna Kymäläinen /sd (s)
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Maria Lohela /ps (e)
 • Markus Lohi /kesk (e)
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Silvia Modig /vas
 • Riitta Myller /sd
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Mats Nylund /r
 • Tom Packalén /ps
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Mikko Savola /kesk (e)
 • Timo Soini /ps
 • Ismo Soukola /ps
 • Jani Toivola /vihr
 • Anu Urpalainen /kok
 • Jutta Urpilainen /sd (e)
 • Sofia Vikman /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr (14.35)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2013

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 3/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valmisteverotuslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 30/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 3/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle romualan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta koskeviksi säännöksiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 31/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 4/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle Maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä postilain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 29/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 6/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vesihuoltolain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 218/2013 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 6/2014 vp

Lakialoite  LA 11/2012 vp

Toimenpidealoite  TPA 42/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi apteekkimaksusta annetun lain 1 a ja 2 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 64/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 4/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain, valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 a §:n sekä valtion vientitakuista annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 58/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 5/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 49/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 5/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Asian käsittely keskeytettiin 23.5.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 57/3/2014

Keskustelu ei jatkunut.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 3.6.2014 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 16.36.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​