Täysistunnon pöytäkirja 6/2012 vp

PTK 6/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

6. TIISTAINA 14. HELMIKUUTA 2012

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.03—16.00) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (16.00—16.41).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 48 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sauli Ahvenjärvi /kd (e)
 • Paavo Arhinmäki /vas (p)
 • Thomas Blomqvist /r (e)
 • Tarja Filatov /sd (e)
 • Pekka Haavisto /vihr
 • James Hirvisaari /ps (s)
 • Susanna Huovinen /sd (s)
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Olli Immonen /ps (s)
 • Ari Jalonen /ps (e)
 • Mikael Jungner /sd
 • Mika Kari /sd (e)
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Pia Kauma /kok (e)
 • Pauli Kiuru /kok (e)
 • Kimmo Kivelä /ps (e)
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Osmo Kokko /ps (e)
 • Jukka Kopra /kok (e)
 • Johannes Koskinen /sd (e)
 • Merja Kuusisto /sd (e)
 • Suna Kymäläinen /sd (e)
 • Jukka Kärnä /sd (e)
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Maria Lohela /ps (e)
 • Markus Lohi /kesk (e)
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Riitta Myller /sd
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Elisabeth Nauclér /r (e)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (e)
 • Tom Packalén /ps (e)
 • Tuula Peltonen /sd
 • Raimo Piirainen /sd (e)
 • Eero Reijonen /kesk
 • Arto Satonen /kok (e)
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Eero Suutari /kok (e)
 • Eila Tiainen /vas (e)
 • Jani Toivola /vihr
 • Ari Torniainen /kesk (e)
 • Reijo Tossavainen /ps (e)
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Mirja Vehkaperä /kesk (s)
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Henna Virkkunen /kok (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Tuula Peltonen /sd (14.19)
 • Anni Sinnemäki /vihr (14.22)
 • Pekka Haavisto /vihr (15.39)

__________

U-asiat

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 9.2.2012 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 1, 2/2012 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 1 valtiovarainvaliokunnan, talousvaliokunnan ja työelämä ja tasa-arvovaliokunnan sekä

asiasta U 2 talousvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajan sidonnaisuudet

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja Tuomas Pöysti on 11.1.2012 ilmoittanut muutoksista sidonnaisuuksiinsa (M 1/2012 vp). Selvitys on nähtävänä keskuskansliassa lainsäädäntöjohtajan huoneessa.

__________

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan vaalin toimittaminen

Puhemies Eero Heinäluoma:

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan vaali toimitetaan tiistaina 21.2.2012 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat vaaleja varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään maanantaina 20.2.2012 kello 12.

__________

Välikysymyksen esittäminen

Puhemies Eero Heinäluoma:

Jussi Niinistö ja 37 muuta edustajaa ovat 10.2.2012 tehneet valtioneuvostolle välikysymyksen Puolustusvoimien uudistamissuunnitelmista (VK 1/2012 vp).

Annan nyt puheenvuoron välikysymyksen ensimmäiselle allekirjoittajalle Jussi Niinistölle välikysymyksen esittämistä varten.

Jussi Niinistö /ps:

Arvoisa puhemies! Esitämme seuraavan välikysymyksen:

"Eduskunnalle

Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta (UTVA) käsitteli kokouksessaan 8 päivänä helmikuuta 2012 puolustusvoimauudistusta puolustusvoimain komentajan ratkaisumallin pohjalta. Valtioneuvoston tiedotteen mukaan puolustusvoimauudistusta ryhdytään nyt toteuttamaan puolustusministeriön ohjauksessa. Valtioneuvoston tiedotteesta ei selviä, hyväksyikö UTVA ja niin muodoin hallitus puolustusvoimain komentajan ratkaisumallin.

Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mukaan puolustusvoimauudistus valmistellaan parlamentaariselta pohjalta ja se käsitellään osana eduskunnalle annettavaa laaja-alaiseen turvallisuuskäsitteeseen perustavaa turvallisuus- ja puolustuspoliittista selontekoa. Nyt hallitus toimii ohjelmansa vastaisesti. Parlamentaariseksi valmisteluksi ei voida katsoa kansanedustaja Ilkka Kanervan johdolla toiminutta kontaktiryhmää, koska kyseiselle ryhmälle ei annettu olennaisia tietoja puolustusvoimien rakenteiden muuttamisesta. Hallitus aikoo tuoda turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon eduskunnalle vasta syksyllä 2012, jolloin puolustusministeri on jo päättänyt oleellisilta osin puolustusvoimauudistuksen aiheuttamista rakenteellisista muutoksista.

Puolustusvoimien toiminta perustuu sodan ajan tarpeeseen, johon turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon turvallisuusanalyysi antaa perusteet. Ainakaan perussuomalaisten eduskuntaryhmälle ei ole esitelty tulevaa puolustusvoimien sodan ajan organisaatiota eikä siihen olennaisesti liittyvää turvallisuusanalyysia. Puolustusvoimain komentajan ratkaisumallin mukaisesti sodan ajan joukkojen määrää leikataan kolmanneksella. Mistään ei kuitenkaan selviä, mihin sodan ajan joukkoihin vähennykset kohdistetaan tai miten reservi jatkossa muodostuu. Koulutetaanko jatkossa koko miesikäluokka ja mihin ikään saakka sodan ajan joukot pidetään sijoitusluetteloissa?

Puolustusvoimain komentajan ratkaisumalli puolustusvoimauudistuksesta vaikuttaa olevan pelkästään puolustusvoimien rauhan ajan toimintojen ja organisaation uudelleenjärjestely ja vielä sellainen, jonka puolustusvoimat on pakotettu toteuttamaan nopeutetussa aikataulussa seuraavien kahden vuoden aikana. Komentajan ratkaisumalli herättää lukuisia kysymyksiä. Siitä eivät selviä vaihtoehtoiset ratkaisumallit eivätkä niiden kustannukset. Myöskään mistään ei voida tarkastaa esitettyjen säästötavoitteiden todenperäisyyttä. Esimerkiksi joukko-osastojen lakkauttamisella ja yhdistämisellä väitetään saatavan 60—65 miljoonan euron vuosittaiset säästöt. Tämä edellyttää, että lakkautettavien yksiköiden vuokrasopimuksista päästään eroon. Muutoin ollaan siinä tilanteessa, josta Valtiotalouden tarkastusvirasto huomautti omassa kertomuksessaan vuonna 2010. Poliittisen päättäjän on vaadittava jatkossa puolustusvoimilta todellisia, todistettavia ja tarkastettavia laskelmia.

Poliittisen päätöksenteon kannalta hallituksen toiminta on erittäin omituista. Hallitus toimii oman ohjelmansa vastaisesti ja jättää eduskunnan tosiasiallisesti lähes kokonaan päätöksenteon ulkopuolelle. Samoin vaikuttaa siltä, ettei hallitus kyennyt tekemään asiassa päätöstä, vaan jätti puolustusvoimiin kohdistuvien päätösten tekemisen pelkästään puolustusministerin ja puolustushallinnon virkamiesten vastuulle. Tämä on ainutkertaista itsenäisen Suomen historiassa.

Puolustusvoimauudistus on odotettua suuremman mittaluokan katastrofi Suomen maanpuolustukselle. Se heikentää puolustusvoimien suorituskykyä merkittävällä tavalla. Uudistus toteutetaan samaan aikaan, kun hallitus ajaa armeijan armottomalle säästökuurille.

Suomea puolustetaan tulevaisuudessa pienemmillä joukoilla. Kertausharjoitukset käytännössä lopetetaan, varusmiesten maastovuorokausia vähennetään, Hornetit eivät lennä, ja merivoimien alukset pysyvät satamissa. Suuri määrä varuskuntia lakkautetaan tai yhdistetään. Sotilassoitto soi yhä harvemmin. Lisäksi puolustusvoimien henkilöstöstä ja materiaalihankinnoista leikataan tavalla, joka koettelee itsenäisen puolustusratkaisumme uskottavuutta. Leikattu reservi puutteellisine varusteineen ei riitä pelotteeksi mahdolliselle hyökkääjälle, kun vielä muistetaan, että liittyminen jalkaväkimiinat kieltävään Ottawan sopimukseen vei armeijaltamme edullisen ja tehokkaan välineen maahantunkeutujia vastaan.

Varuskuntien massalakkauttaminen on vastuutonta politiikkaa. Varuskunnilla on merkitystä maanpuolustustahdolle ja yleiseen asevelvollisuuteen sekä alueelliseen puolustukseen pohjautuvalle puolustusratkaisullemme. Aluepolitiikkaa on turha tässä yhteydessä parjata. Sillä kohotetaan maanpuolustustahtoa ja tuetaan alueellisen puolustuksen periaatetta. Maakuntien varuskunnat ovat tarpeellisia myös sotilaallisen suorituskyvyn kannalta. Ilman maanpuolustustahtoa teknoarmeijakin on hampaaton.

Yleisen asevelvollisuuden rapauttaminen on väärää puolustus- ja yhteiskuntapolitiikkaa. Puheet ikäluokkien pienenemisestä ovat tarkoitushakuisia. Uudistuksen jälkeen edes nykyisin koulutettavaa osuutta ikäluokasta ei ole mahdollista kouluttaa, sillä varuskunnissa ei ole lähitulevaisuudessa riittävästi petipaikkoja. Hallituksen ajama kehityssuunta ajaa Suomea kohti valikoivaa asevelvollisuutta, joka johtaa palkka-armeijaan ja sitä kautta Ruotsin tielle. Kun yhä harvempi käy armeijan, suomalaisista kodeista on kohta vaikea löytää aitoa kosketuspintaa puolustusvoimiin. Maanpuolustus ei ole sen jälkeen enää yhteinen asiamme.

Oma lukunsa on se, että Uudenmaan Prikaati säilyy Dragsvikissä eikä tule yhdistetyksi vieressä olevaan Upinniemen varuskuntaan. Kielipolitiikka selätti puolustus- ja aluepolitiikan. Dragsvikin sijaan lakkautuslistalla on esimerkiksi Pohjois-Karjalan Prikaati Kontiolahdella. Se sijaitsee alueella, joka on jo muutenkin viime vuosina kärsinyt työpaikkojen menetyksistä. Lisäksi Pohjois-Karjalan Prikaatissa on olennaista alueellisen puolustuksen osaamista. Selvitystä vaatii puolustusministeri Stefan Wallinin mahdollinen jääviys asiassa. Rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvasen mukaan ministeri Wallinin jäsenyys Uudenmaan Prikaatin killan valtuuskunnassa on ongelmallinen.

Haettavat säästöt olisi voitu priorisoida toisinkin. Esimerkiksi maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan tuoreen kyselyn mukaan kansalaiset kohdistaisivat puolustusvoimien säästöt ensisijaisesti kansainväliseen kriisinhallintaan. Kansainvälisiin operaatioihin osallistumista perustellaan usein muun muassa oman maan puolustuskyvyn parantumisella, mutta esimerkiksi reserviläisten kertausharjoitukset olisivat kustannustehokkaampi keino ylläpitää puolustuskykyä.

Uudistus on suurin sitten jatkosodan päättymisen. Eduskunnasta ei saa tehdä kumileimasinta. Uudistuksesta on syytä keskustella nyt eikä vasta syksyllä osana turvallisuus- ja puolustuspoliittista selontekoa, jolloin toimenpiteet on jo päätetty puolustusministerin ja puolustushallinnon virkamiesten toimesta.

Edellä olevan perusteella ja Suomen perustuslain 43 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan välikysymyksen:

Miten hallitus aikoo palauttaa poliittisen päätöksenteon uskottavuuden sekä varmistaa hallitusohjelmaan kirjatun periaatteen toteutumisen puolustusvoimien toimintojen ja rakenteen uudistamisessa sekä turvata uskottavan koko maan puolustuksen, yleisen asevelvollisuuden, maanpuolustustahdon, puolustusvoimien henkilöstöryhmien yhdenvertaisen kohtelun, työllisyyden ja alueellisen tasa-arvon puolustusvoimauudistuksen yhteydessä?

Helsingissä 10 päivänä helmikuuta 2012

 • Jussi Niinistö /ps
 • Pentti Oinonen /ps
 • Juho Eerola /ps
 • Pertti Virtanen /ps
 • Jari Lindström /ps
 • Tom Packalén /ps
 • Maria Tolppanen /ps
 • Olli Immonen /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Ari Jalonen /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Pirkko Mattila /ps
 • Ismo Soukola /ps
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Reijo Tossavainen /ps
 • Martti Mölsä /ps
 • Timo Soini /ps
 • Juha Väätäinen /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Ville Vähämäki /ps
 • Reijo Hongisto /ps
 • Teuvo Hakkarainen /ps
 • Jussi Halla-aho /ps
 • James Hirvisaari /ps
 • Pentti Kettunen /ps
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Lauri Heikkilä /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Anne Louhelainen /ps
 • Osmo Kokko /ps
 • Maria Lohela /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Johanna Jurva /ps
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps"

Puhemies Eero Heinäluoma:

Työjärjestyksen mukaisesti välikysymys lähetetään keskustelutta valtioneuvostolle vastattavaksi.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä sekä rikosrekisterilain ja kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 1/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle henkilötietojen käsittelyä Rikosseuraamuslaitoksessa koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 2/2012 vp

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja työsopimuslain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 3/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen ja Israelin välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 4/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään puolustusvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan.

5) Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuosilta 2009 ja 2010

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 16/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtioneuvostosta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 137/2011 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 1/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 15.2.2012 pidettävään täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tonnistoverolain muuttamisesta ja tonnistoverolain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 151/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 1/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 15.2.2012 pidettävään täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin kansliasta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 91/2011 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 1/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 15.2.2012 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 15.2.2012 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 16.41.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​