Täysistunnon pöytäkirja 6/2014 vp

PTK 6/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

6. TIISTAINA 11. HELMIKUUTA 2014

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (14.00—16.00 ja 17.59—18.30) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (16.00—17.59).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 40 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd (s)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Susanna Huovinen /sd (e)
 • Ari Jalonen /ps (e)
 • Harri Jaskari /kok (e)
 • Kalle Jokinen /kok (e)
 • Saara Karhu /sd (s)
 • Pia Kauma /kok
 • Anneli Kiljunen /sd (s)
 • Osmo Kokko /ps (e)
 • Jukka Kopra /kok (e)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd (s)
 • Merja Kyllönen /vas (e)
 • Suna Kymäläinen /sd (s)
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd (s)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Sirpa Paatero /sd
 • Tom Packalén /ps (e)
 • Aila Paloniemi /kesk (s)
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Kristiina Salonen /sd (e)
 • Arto Satonen /kok
 • Mikko Savola /kesk
 • Juha Sipilä /kesk (s)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Eila Tiainen /vas (e)
 • Jani Toivola /vihr
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Tytti Tuppurainen /sd (e)
 • Jutta Urpilainen /sd (e)
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Henna Virkkunen /kok (e)
 • Juha Väätäinen /ps (s)
 • Tuula Väätäinen /sd (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 5 edustajaa:

 • Jutta Urpilainen /sd (14.31)
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (14.48)
 • Pauliina Viitamies /sd (16.09)
 • Mikko Savola /kesk (16.50)
 • Seppo Kääriäinen /kesk (17.01)

__________

U-asiat

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Valtioneuvosto on 6.2.2014 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 1—3/2014 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asioista U 1 ja 2 lakivaliokunnan sekä

asiasta U 3 ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Valtioneuvoston selonteot

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Valtioneuvosto on 6.2.2014 antanut eduskunnalle metsäpoliittisen selonteon (VNS 1/2014 vp).

__________

Valiokuntaan lähettämispäätöksen muutos

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että 19.4.2012 pidetyssä täysistunnossa ympäristövaliokuntaan lähetetty lakialoite LA 11/2012 vp siirretään käsiteltäväksi maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin.

__________

Valiokuntien jäsenet

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta

perustuslakivaliokunnan jäsenyydestä Maarit Feldt-Ranta,

hallintovaliokunnan jäsenyydestä Maarit Feldt-Ranta ja varajäsenyydestä Johanna Ojala-Niemelä,

lakivaliokunnan jäsenyydestä Antti Lindtman,

liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsenyydestä Johanna Ojala-Niemelä ja varajäsenyydestä Mikael Jungner,

tulevaisuusvaliokunnan jäsenyydestä Mikael Jungner ja varajäsenyydestä Antti Lindtman sekä

ympäristövaliokunnan jäsenyydestä Mikael Jungner.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostuttiin.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Täydennysvaalit toimitetaan huomenna keskiviikkona 12.2.2014 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna kello 11.

__________

Välikysymyksen esittäminen

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Elsi Katainen ja 75 muuta edustajaa ovat 11.2.2014 tehneet valtioneuvostolle välikysymyksen hallituksen kuntapolitiikasta (VK 1/2014 vp).

Annan nyt puheenvuoron välikysymyksen ensimmäiselle allekirjoittajalle Elsi Kataiselle välikysymyksen esittämistä varten.

Elsi Katainen /kesk:

Arvoisa puhemies! Esitämme seuraavan välikysymyksen:

"Eduskunnalle

Kuntien järjestämisvastuulla on kaksi kolmasosaa ihmisten hyvinvointipalveluista. Kunnat ovat hyvinvointiyhteiskuntamme ja kansanvaltamme kulmakiviä. Siksi kuntien toimintakyvystä on huolehdittava kaikissa tilanteissa.

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen kuntapolitiikkaa voidaan luonnehtia yhdellä sanalla, sekasortoinen. Linja yli kahdensadan suomalaisen kotikunnan lakkauttamiseen tähtääväksi kuntauudistukseksi on alun perinkin ollut väärä. Keskusjohtoisesti ohjatulla, kansalaisten tarpeet ja alueelliset erot unohtavalla asumisen, palvelujen ja päätöksenteon keskittämisellä ei kuntalaisten palveluja ja kuntien taloutta voida turvata.

Kuntauudistuksen välineeksi alistettu sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on saanut kovaa arvostelua maan johtavilta asiantuntijoilta sekä perustuslakioppineilta. Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen uudistamista ollaan pikku hiljaa vasta aloittamassa. Myöskään uudistuksen taloudellisia vaikutuksia ei ole arvioitu.

Hallitus on lisännyt joka vuosi kuntatalouden menoja määräämällä kunnille uusia lakisääteisiä velvoitteita hallitusohjelman mukaisesti, vaikka se on leikannut kuntapalvelujen rahoitukseen tarkoitettuja kuntien valtionosuuksia yli kaksi kertaa enemmän kuin hallitusohjelmaan on kirjattu.

Valtionosuusuudistuksessa muutamia poik-keuksia lukuun ottamatta keskuskaupunkien rahoitusta kasvatetaan köyhempien ja harvaan asuttujen kuntien ja kokonaisten alueiden kustannuksella. Myös moni rakennemuutospaikkakunta menettää uudistuksessa. Kuntien valtionosuusleikkaukset yhdistettyinä valtionosuusuudistuksessa menettävien kuntien menetyksiin ajavat monet kunnat tilanteeseen, että on syytä epäillä hallituksen rikkovan kuntien rahoitusperiaatetta.

Kuntien tehtävien ja rahoituksen välinen epätasapaino kasvaa kaiken aikaa. Hallituksen rakennepaketista, jolla kuntien tehtäviä ja velvoitteita on luvattu keventää siten, että kuntien ja kuntayhtymien menoja vähennetään vuonna 2017 miljardilla eurolla, on olemassa vain otsikot. Rakennepaketti sisältää kunnille myös uusia raskaitakin lisätehtäviä.

Hallitus on kuntapolitiikallaan kasvattanut kuntien ja kokonaisten alueiden välisiä eroja. Kunnissa odotetaan kauhulla, millaisia leikkauksia ja uusia velvoitteita tuleva kehysriihi tuo tullessaan.

Kunnat ovat joutuneet koko vaalikauden ajan rämpimään hallituksen kuntauudistuksista esittämien lukemattomien lausuntopyyntöjen suossa, vaikka hallituksella ei ole ollut tarkoitustakaan antaa kuntien palautteelle mitään arvoa. Parhaillaan kunnilla teetetään hallituksen määräämiä kuntajakoselvityksiä. Kaiken huipuksi hallitus uhkaa yhdeksän kaupunkiseudun kehyskuntia pakkoliitoksilla pettäen samalla useissa vaaleissa antamansa vaalilupauksen, jota vielä viime kesäkuussa hallituspuolueiden taholta laajasti lupailtiin.

Erilaiset mihinkään vaikuttamattomat lausunnot ja selvitykset ovat vieneet merkittävästi kuntatoimijoiden aikaa johtamiselta ja toimintojen kehittämiseltä sekä heikentäneet huolestuttavasti kuntien keskinäistä yhteistyöilmapiiriä. Sekasorto on käymässä kunnille ja palveluja tarvitseville kuntalaisille erittäin kalliiksi.

Kuntapolitiikallaan hallitus on ajanut keskuskaupungit ja muun kuntakentän vastakkain. Luottamus kunta-valtio-suhteessa sekä kuntien välillä on olematon. Tästä huolimatta kuntaministeri katsoo työnsä jo tehdyn ja hakeutuu muihin tehtäviin. Työttömyys- ja velkaantumiskierteen lisäksi hallitus on sysäämässä surutta myös aiheuttamansa kuntakaaoksen seuraavan hallituksen syliin.

Kuntien ja kuntalaisten näkökulmasta kuntiin kohdistuvat uudistukset näyttäytyvät entistä epäselvemmiltä. Koko vaalikauden velloneelle epäonnistuneiden kunta-alan uudistusten sarjalle ei ole loppua näköpiirissä. Eduskunnalle ollaan antamassa kevään aikana perustuslain kannalta kyseenalaisia lakiesityksiä. Tähän mennessä oikeuskansleri on joutunut toistuvasti huomauttamaan kuntauudistuksessa noudatetuista menettelytavoista.

Hallitus on tehnyt kuntien yhteistyön syventämisen estämisestä sekä vaihtoehdottomasta suurkuntiin tähtäävästä uudistuksesta itselleen arvovaltakysymyksen, josta se ei tunnu löytävän kunniallista perääntymistietä. Jopa hallituspuolueiden riveistä on alettu vaatia kuntarakenne- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen linjaamista uudelleen parlamentaarisesti sekä kaupun-kiseutujen pakkoliitosaikeiden perumista.

Hallitus on yrittänyt selittää uudistuksia kohdanneita vaikeuksia muilla asioilla kuin omilla tekemisillään. Hallituspuolueet pettivät ennen vaaleja antamansa lupauksen parlamentaarisesta valmistelusta ja linjasivat kuntiin kohdistuvat uudistukset asiantuntijoita kuulematta. Hallitus ei ole suostunut tarkistamaan linjaansa, vaan se tuputtaa kunnille yhä vaihtoehdotonta suurkuntafilosofiaansa, jolle ei ole tutkimuksellista eikä muutakaan näyttöä kuntapalvelujen ja kuntatalouden kannalta.

Hallituksella on yhä tekemättä eduskunnan viime kesäkuussa kehysselonteon yhteydessä edellyttämät taloudelliset laskelmat kuntauudistuksen hyödyistä niin kuntatalouden kuin julkisen talouden kestävyysvajeen kannalta.

Miksi kukaan enää luottaisi hallituksen itsevaltaisesti linjaamiin vaihtoehdottomiin uudistuksiin, joihin ei usko enää kukaan muu kuin hallitus itse, ja senkin rivit ovat pahasti sekaisin?

Uudistusten välttämättömyydestä vallitsee yksimielisyys, mutta hallituksen harjoittamista menettelytavoista vaihtoehdottomasta uudistuslinjasta ei. Hallitus ei ole sallinut uudistusten toteutusta kuntalähtöisesti, alueelliset erot huomioiden. Kuntien välisen yhteistyön torjuva hallitus ajaa varsin kyseenalaisilla keinoilla Euroopan harvimmin asuttuun maahan Euroopan suurimpia kuntia. Hallitus on jakamassa kuntia ja kuntalaisia sijaintinsa ja kokonsa perusteella isäntiin ja renkeihin.

Edellä olevan perusteella ja Suomen perustuslain 43 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan välikysymyksen:

Miksi hallitus ei keskeytä kaaokseen ajautuneita ja toteuttamiskelvottomia kuntarakenne- sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksia ja aloita niiden linjaamisen uudelleen parlamentaarisesti sekä luovu kaupunkiseutujen kehyskuntien pakkoliitoksista,

aikooko hallitus antaa kaupunkiseutujen kehyskuntien pakkoliitoksiin tähtäävän lakiesityksen,

onko hallituksella aikeita palauttaa kuntien välisen yhteistyön syventäminen tasavertaiseksi uudistusvaihtoehdoksi kuntaliitosten rinnalle,

onko hallitus aikeissa tehdä uusia lisäleikkauksia kuntien valtionosuuksiin ja toteuttaa hallitusohjelmassa, viime vuoden kehysriihessä sekä viime syksyn rakenneuudistuspaketissa kunnille kaavaillut uudet lakisääteiset velvoitteet ja

miten hallitus huolehtii siitä, että tulevaisuudessa kuntien tehtävät ja rahoitus ovat tasapainossa, kuntien ja kokonaisten alueiden väliset erot eivät kasva kohtuuttomiksi ja jokaiselle on turvatut lakisääteiset palvelut sekä vaikuttamismahdollisuudet?

Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2014

 • Elsi Katainen /kesk
 • Jari Lindström /ps
 • Markus Mustajärvi /vr
 • James Hirvisaari /m11
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Lasse Hautala /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Markus Lohi /kesk
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Annika Saarikko /kesk
 • Mikko Savola /kesk
 • Juha Sipilä /kesk
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Ari Torniainen /kesk
 • Tapani Tölli /kesk
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Juho Eerola /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Teuvo Hakkarainen /ps
 • Jussi Halla-aho /ps
 • Lauri Heikkilä /ps
 • Reijo Hongisto /ps
 • Olli Immonen /ps
 • Ari Jalonen /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Johanna Jurva /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Pentti Kettunen /ps
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Osmo Kokko /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Maria Lohela /ps
 • Anne Louhelainen /ps
 • Pirkko Mattila /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Martti Mölsä /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Jussi Niinistö /ps
 • Pentti Oinonen /ps
 • Tom Packalén /ps
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Timo Soini /ps
 • Ismo Soukola /ps
 • Maria Tolppanen /ps
 • Reijo Tossavainen /ps
 • Kaj Turunen /ps
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Pertti Virtanen /ps
 • Ville Vähämäki /ps
 • Juha Väätäinen /ps"

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Työjärjestyksen mukaisesti välikysymys lähetetään keskustelutta valtioneuvostolle vastattavaksi.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan vaali

Vaaleja

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 1) asia.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle ympäristönsuojelulaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 214/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, hallintovaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan sekä talousvaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, hallintovaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan sekä talousvaliokunnan on annettava lausunto.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 20 luvun muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 216/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Azerbaidzhanin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 1/2014 vp

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 2/2014 vp

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevaksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 94/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 38/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2012

Ainoa käsittely

Kertomus  K 4/2013 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 7/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

8) Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2012; Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2012 kunnallisvaaleissa

Ainoa käsittely

Kertomus  K 5/2013 vp

Kertomus  K 15/2013 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 9/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö.

Asian käsittely keskeytettiin 7.2.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 5/2/2014

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomusten johdosta.

Asian käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten väliaikaisesta soveltamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 78/2013 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 7/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Ensin päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain 17 luvun 7 ja 8 §:n ja rajavartiolain 72 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 164/2013 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 18/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion taiteilija-apurahoista annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 188/2013 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 16/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

12) Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta 2013

Mietintöjen pöydällepano

Valtioneuvoston selonteko  VNS 6/2013 vp

Suuren valiokunnan mietintö  SuVM 1/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 12.2.2014 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 12.2.2014 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 18.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​