Täysistunnon pöytäkirja 60/2001 vp

PTK 60/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

60. KESKIVIIKKONA 16. TOUKOKUUTA 2001

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Mikkola.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Hannu Aho /kesk
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Janina Andersson /vihr
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • Klaus Bremer /r
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Christina Gestrin /r
 • Tuula Haatainen /sd
 • Leena-Kaisa Harkimo /kok
 • Satu Hassi /vihr
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Jyri Häkämies /kok
 • Timo Ihamäki /kok
 • Ville Itälä /kok
 • Ulla Juurola /sd
 • Jouko Jääskeläinen /skl
 • Reijo Kallio /sd
 • Matti Kangas /vas
 • Tarja Kautto /sd
 • Paula Kokkonen /kok
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Paavo Lipponen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Hannes Manninen /kesk
 • Markku Markkula /kok
 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Outi Ojala /vas
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Petri Salo /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Jouko Skinnari /sd
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas
 • Ilkka Taipale /sd
 • Marja Tiura /kok
 • Pertti Turtiainen /vas
 • Raija Vahasalo /kok
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Paula Kokkonen /kok
 • Reijo Kallio /sd
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Janina Andersson /vihr
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Hannes Manninen /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

16.5. edustajat

 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • Paavo Lipponen /sd
 • Outi Ojala /vas

16. ja 17.5. edustaja

 • Satu Hassi /vihr

16.—18.5. edustajat

 • Christina Gestrin /r
 • Timo Ihamäki /kok
 • Kalevi Olin /sd
 • Pekka Vilkuna /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

16. ja 17.5. edustaja

 • Jouko Skinnari /sd

16.—23.5. edustaja

 • Ulla Juurola /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

16.5. edustajat

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Hannes Manninen /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Pertti Turtiainen /vas

16. ja 17.5. edustajat

 • Rakel Hiltunen /sd
 • Jouko Jääskeläinen /skl

16.—18.5. edustajat

 • Ilkka Taipale /sd
 • Marja Tiura /kok

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtioneuvoston periaatepäätös 21 päivänä joulukuuta 2000 Posiva Oy:n hakemukseen Suomessa tuotetun käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamisesta

Ainoa käsittely

Muu asia  M 7/2000 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 6/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 6.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 63/1/2001

2) Hallituksen esitys ehdollista vankeutta koskeviksi rikoslain säännöksiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 177/2000 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 8/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 8. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 63/2/2001

3) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 16 ja 33 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 55/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 11/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 3) asia.

4) Hallituksen esitys laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 58/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 12/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 12. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon etuuksia ja maksuja koskevien lakien euromuutoksista

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 59/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 13/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 13. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 53/2001 vp

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö  TyVM 4/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö n:o 4. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 60/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 14/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi perjantain täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava varsinainen täysistunto on huomenna torstaina kello 18, kyselytunti huomenna kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 18.40.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​