Täysistunnon pöytäkirja 60/2002 vp

PTK 60/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

60. TORSTAINA 16. TOUKOKUUTA 2002

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Tarja Filatov /sd
 • Christina Gestrin /r
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Leena-Kaisa Harkimo /kok
 • Esko Helle /vas
 • Jyri Häkämies /kok
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Gunnar Jansson /r
 • Tarja Kautto /sd
 • Martti Korhonen /vas
 • Suvi Lindén /kok
 • Paavo Lipponen /sd
 • Hannes Manninen /kesk
 • Margareta Pietikäinen /r
 • Kirsi Piha /kok
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Maija Rask /sd
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Arto Seppälä /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Martti Tiuri /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Kari Urpilainen /sd
 • Unto Valpas /vas
 • Jari Vilén /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

16.5. edustajat

 • Tarja Filatov /sd
 • Maija Rask /sd

16. ja 17.5. edustajat

 • Martti Korhonen /vas
 • Suvi Lindén /kok
 • Paavo Lipponen /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

16.5. edustaja

 • Kirsi Piha /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

16.5. edustajat

 • Jukka Gustafsson /sd
 • Jyri Häkämies /kok
 • Henrik Lax /r
 • Hannes Manninen /kesk
 • Margareta Pietikäinen /r
 • Tero Rönni /sd
 • Arto Seppälä /sd
 • Ilkka Taipale /sd

16. ja 17.5. edustaja

 • Unto Valpas /vas

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 64—70/2002 vp, joista hallituksen esitys n:o 67 on esitys vuoden 2002 lisätalousarvioksi.

Samalla ilmoitetaan, että lisätalousarvion johdosta tehtävät talousarvioaloitteet on jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi maanantaina 20. päivänä toukokuuta kello 12.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Valtioneuvoston kuntoutusselonteko 2002

Palautekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 1/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 8/2002 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 8 valtioneuvoston kuntoutusselonteosta.

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnössään ehdottama lausunto. Niiden, jotka haluavat tehdä valiokunnan ehdotuksesta poikkeavia ehdotuksia eduskunnan lausunnoksi, on tehtävä ehdotuksensa keskustelun kuluessa.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen käydään nopeatahtinen keskustelu etukäteen varattujen puheenvuorojen osalta. Näiden puheenvuorojen pituus on enintään 7 minuuttia.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnössään ehdottama lausunto selonteon johdosta hyväksytään.

Mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvä ehdotus mietinnön lähettämisestä valtioneuvostolle tiedoksi hyväksytään.

Mietinnön toiseen ponteen sisältyvät kolme lausumaehdotusta hyväksytään.

Eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 11.

Täysistunto lopetetaan kello 20.12.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen