Täysistunnon pöytäkirja 60/2007 vp

PTK 60/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

60. PERJANTAINA 5. LOKAKUUTA 2007

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 29 edustajaa:

 • Matti Ahde /sd
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Claes Andersson /vas
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Anna-Maja Henriksson /r
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Harri Jaskari /kok
 • Reijo Kallio /sd
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Katri Komi /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Esa Lahtela /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Päivi Lipponen /sd
 • Klaus Pentti /kesk
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Petri Salo /kok
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Satu Taiveaho /sd
 • Marja Tiura /kok
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Paavo Väyrynen /kesk
 • Stefan Wallin /r

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

5.—8.10. edustaja

 • Esko-Juhani Tennilä /vas

5.—9.10. edustaja

 • Johannes Koskinen /sd

5.—10.10. edustaja

 • Petri Salo /kok

7.—9.10. edustajat

 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Markku Laukkanen /kesk

7.—10.10. edustaja

 • Kimmo Kiljunen /sd

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään 5.10.2007 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 96—102/2007 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkittiin saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 266, 268—270, 275, 276, 282/2007 vp.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Hoidon laadun ja ammattitaitoisen työvoiman turvaaminen

Päätökset

Välikysymys  VK 1/2007 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen tehdään nyt päätös ed. Tarja Filatovin ym. välikysymyksestä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä täysistunnossa.

PTK 59/4/2007

Esitän nyt työjärjestyksen nojalla eduskunnan hyväksyttäväksi yksinkertaisen päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodon: "Kuultuaan vastauksen eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen."

Vastoin tätä puhemiehen ehdotusta on ed. Tarja Filatov ed. Jukka Gustafssonin, ed. Merja Kyllösen, ed. Päivi Räsäsen ja ed. Timo Soinin kannattamana tehnyt seuraavan ehdotuksen perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi: "Hallituksen vastauksen kuultuaan eduskunta toteaa, että hallitus ei vastaa sitoumuksistaan parantaa kuntapalveluja ja lisätä terveyden- ja vanhustenhoidon voimavaroja hoidon laadun ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden turvaamiseksi. Hallitus ei toteuta antamiaan lupauksia naisten ja miesten välisten palkkaerojen kaventamisesta eikä kuntien palkkaratkaisun rahoittamisesta. Näin ollen eduskunta toteaa, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta, ja siirtyy päiväjärjestykseen."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä ed. Tarja Filatovin ehdotuksesta puhemiehen ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi puhemiehen ehdotuksen äänin

jaa 104, ei 63, tyhjiä 1; poissa 31.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Eduskunta siirtyi päiväjärjestykseen.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laiksi luopumiseläkelain 13 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 46/2007 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 2/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laiksi maatalouden interventiorahastosta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 71/2007 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 3/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laiksi Kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 33/2007 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 3/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.07.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​