Täysistunnon pöytäkirja 60/2009 vp

PTK 60/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

60. TIISTAINA 2. KESÄKUUTA 2009

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (14.00—16.01 ja 18.00—20.03) ja toinen varapuhemies Johannes Koskinen (16.01—18.00 ja 20.03—22.12).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 22 edustajaa:

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Anne Holmlund /kok
 • Reijo Kallio /sd
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Sampsa Kataja /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Jouko Laxell /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Marja Tiura /kok
 • Kari Uotila /vas
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Mirja Vehkaperä /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Jyrki Kasvi /vihr (14.29)
 • Sampsa Kataja /kok (19.14)
 • Hanna-Leena Hemming /kok (19.19)

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

2.6. edustajat

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Anne Holmlund /kok
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Jan Vapaavuori /kok

2. ja 3.6. edustaja

 • Tuija Nurmi /kok

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

2.6. edustajat

 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Marjaana Koskinen /sd

__________

Puhemiehen muistosanat kansanedustaja Susanna Haapojasta

Täysistunnon aluksi lausui ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen ja 

Arvoisat kansanedustajat, hyvät kollegat!

Ärade riksdagsledamöter!

Tieto kansanedustaja Susanna Haapojan menehtymisestä äkilliseen sairauskohtaukseen saavutti meidät aurinkoisen kirkkaana lauantaina, koulujen päätöspäivänä, Suvivirren päivänä. Kaunis alkukesän päivä tuntui menevän varjoon.

Kukat hänen paikallansa kertovat meille elämämme hauraudesta. Pidetyn työtoverin yllättävä kuolema tuntuu vaikealta uskoa, saati hyväksyä.

Susanna Haapoja tuli äitinsä Eilan jälkiä seuraten yhteiskunnalliseen toimintaan. Hänet valittiin kansanedustajaksi vuoden 2003 vaaleissa Vaasan vaalipiiristä. Hän ymmärsi, että kansanedustajan työ perustuu luottamukseen ja kovaan työhön. Syvyyttä siihen toi hänen aatteellisuutensa. Hän osallistui myös Etelä-Pohjanmaan maakunnan politiikkaan aidon pohjalaisen talkoohengen sisäistäneenä. Yhteinen hyvä leimasi hänen ponnistuksiaan niin eduskunnassa kuin maakunnassakin. "Me" tuli ennen "minää".

Susanna Haapoja sai kohtalokkaan sairauskohtauksensa koti-Kauhavalla lentosotakoulun johtajan vaihdostilaisuudessa. Lentosotakoulun asema ja tulevaisuus olivat hänelle sydämen asia kuten muutkin oman maakunnan ja kunnan asiat. Uuden Kauhavan luomisessa Haapojan sovittelevuudella oli aivan ratkaiseva merkitys.

Tunsimme Susanna Haapojan ahkerana ja asialleen omistautuneena edustajana. Hän toimi jäsenenä maa- ja metsätalousvaliokunnassa, puolustusvaliokunnassa sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa. Omassa eduskuntaryhmässään ja muuallakin hän oli kokoava edustaja. Hän antoi arvoa toisten työlle eikä ominut saavutuksia omiin nimiinsä.

Isänsä kautta Susanna Haapojalle syntyi kipinä kulttuuriin. Hän oli maahenkinen, juuristaan tietoinen eteläpohjalainen viljelijä. Eteläpohjalaisen murreseuran puheenjohtajana hän sanoi: "Eteläpohjalainen murre ei ole vain uhoamista; taustalla on hartaus ja melankolia."

Susanna Haapoja oli auttavainen, lämminsydäminen ja myötäelävä ihminen. Hänen iloisuutensa ja hyväntuulisuutensa tarttui ympäristöön niinäkin päivinä, jolloin asiat eivät sujuneet parhaalla mahdollisella tavalla. Hänellä oli kuuntelemisen taito ja tahto. Muistelemme Susanna Haapojaa kiitollisin mielin.

Susanna Haapoja var en hjälpsam, varmhjärtad och empatisk människa. Hennes glädje och goda humör smittade av sig på omgivningen också sådana dagar då allting inte löpte på bästa möjliga sätt. Hon hade förmågan och viljan att lyssna. Vi minns Susanna Haapoja med stor tacksamhet.

Susanna Haapojalla oli läheinen suhde vanhempiinsa, äiti Eilaan ja isä Kaleviin. Omasta ja eduskunnan puolesta tahdon osoittaa myötätunnon ja osanoton sanat edustaja Susanna Haapojan omaisille ja läheisille. Toivomme läheisten saavan lohtua siitä tiedosta, että Susanna Haapoja oli pidetty työtoveri ja arvostettu kansanedustaja.

Vi hedrar Susanna Haapojas minne med en stunds tystnad.

Hiljennymme hetkeksi kunnioittamaan Susanna Haapojan muistoa.

Hetken hiljaisuus.

Muistosanoja edustajat kuuntelivat seisoaltaan.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Täysistunto keskeytetään ja sitä jatketaan 3 minuutin kuluttua.

__________

U-asiat

Ensimmäinen varapuhemies:

Valtioneuvosto on 28.5.2009 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 42, 43/2009 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle lakivaliokunnan on annettava lausunnot.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Työttömyyden kasvun pysäyttäminen ja nuorten työllistäminen

Vastaus ja keskustelu

Välikysymys  VK 2/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen annetaan vastaus ed. Tarja Filatovin ym. välikysymykseen työttömyyden kasvun pysäyttämisestä ja nuorten työllistämisestä.

Valtioneuvoston vastauksen jälkeen käydään keskustelu välikysymyksen johdosta. Keskustelun ensimmäisen puheenvuoron käyttää ed. Tarja Filatov. Sen jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jolloin ryhmäpuheenvuorot saavat kestää enintään 10 minuuttia. Muut etukäteen varatut puheenvuorot käytetään ryhmäpuheenvuorojärjestyksessä, ja ne saavat kestää enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Kun keskustelu on päättynyt, esitän työjärjestyksen mukaisesti eduskunnan hyväksyttäväksi seuraavan päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodon: "Kuultuaan vastauksen eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen." Niiden, jotka eivät hyväksy tällaista yksinkertaista päiväjärjestykseen siirtymistä, tulee jo keskustelun aikana tehdä ehdotus perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi tai asian lähettämisestä valiokuntaan.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 61/1/2009

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laiksi taksiliikennelain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 82/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys kaupallisista tavarankuljetuksista annetun lain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 32/2009 vp) täydentämisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 83/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 11 luvun 8 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 85/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

5) Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2007

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 5/2008 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 4/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 4.6.2009 pidettävään täysistuntoon.

6) Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus oikeuskanslerin virkatoimista ja lain noudattamista koskevista havainnoista vuodelta 2007

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 16/2008 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 5/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 4.6.2009 pidettävään täysistuntoon.

7) Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2010—2013

Mietintöjen pöydällepano

Valtioneuvoston selonteko  VNS 3/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 9/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 3.6.2009 pidettävään täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys laiksi eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 56/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 5/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 3.6.2009 pidettävään täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laiksi taksinkuljettajien ammattipätevyydestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä laiksi kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 33/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 10/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 3.6.2009 pidettävään täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys viimeisen eläkelaitoksen periaatetta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 73/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 17/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 3.6.2009 pidettävään täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys laeiksi valtion vakuusrahastosta annetun lain ja luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 5/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 7/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 3.6.2009 pidettävään täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 38/2009 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 6/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 4.6.2009 pidettävään täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 49/2009 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 7/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 4.6.2009 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 3.6.2009 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 22.12.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​